Vysvetlivky k neotektonickej mape Slovenska 1 : 500 000

1.28

Vysvetlivky k neotektonickej mape Slovenska 1 : 500 000

141 na sklade

Popis

Vysvetlivky k neotektonickej mape Slovenska 1 : 500 000

Autor: J. Maglay et al.

Rok: 1999

Vydavateľ: GSSR

ISBN: 80-88974-18-6

Ďalšie informácie

dph

10%