Regionálna geológia Západných Karpát č. 30

1.83

Regionálna geológia Západných Karpát č. 30 (M. Elečko, D. Vass et al.: Geologické zhodnotenie vrtu

Š-I NB-III pri Prievidzi)

10 na sklade

Popis

Regionálna geológia Západných Karpát č. 30

Rok: 1998

Vydavateľ: GSSR

ISBN: 80-85314-81-9

Ďalšie informácie

dph

10%