Regionálna geológia Západných Karpát č. 25

1.61

Regionálna geológia Západných Karpát č. 25 (V. Baňacký et al.: Správy o výskumoch Geologického ústavu Dionýza Štúra)

6 na sklade

Popis

Regionálna geológia Západných Karpát č. 25

Rok: 1989

Vydavateľ: GÚDŠ

SÚKK 1197-I/1987

Ďalšie informácie

dph

10%