Nerastné suroviny SR – Ročenka 2021

12.10

Nerastné suroviny SR – Ročenka 2021

8 na sklade

Popis

Nerastné suroviny SR – Ročenka 2021

Autor: S. Šoltés, D. Kúšik, J. Mižák & A. Kubač

Rok: 2022

Vydavateľ: ŠGÚDŠ

ISBN: 978-80-8174-068-8