Miocene Microflora of Slovak Central Paratethys and its Biostratigraphical Significance

2.74

Miocene Microflora of Slovak Central Paratethys and its Biostratigraphical Significance

24 na sklade

Popis

Miocene Microflora of Slovak Central Paratethys and its Biostratigraphical Significance

Autor: E. Planderová

Rok: 1990

Vydavateľ: GÚDŠ

ISBN 80-85314-03-7

Ďalšie informácie

dph

10%