Mapa inžinierskogeologickej rajonizácie (1 : 10 000): Prešov (list 37-22-10)

0.16

Mapa inžinierskogeologickej rajonizácie (1 : 10 000): Prešov (list 37-22-10)

9 na sklade

Popis

Mapa inžinierskogeologickej rajonizácie (1 : 10 000): Prešov (list 37-22-10)

Autor: Ľ. Petro et al.

Rok: 1986

Vydavateľ: GÚDŠ

SGÚ 60/878/86-6

Ďalšie informácie

dph

20%