Inžinierskogeologický a geotechnický terminologický slovník

16.43

Inžinierskogeologický a geotechnický terminologický slovník

13 na sklade

Popis

Inžinierskogeologický a geotechnický terminologický slovník

Autor: Ľ. Petro et al.

Rok: 2008

Vydavateľ: ŠGÚDŠ

ISBN 978-80-88974-99-4

Ďalšie informácie

dph

10%