Geomorfologická mapa Vysokých Tatier a ich predpolia 1 : 50 000

0.46

Geomorfologická mapa Vysokých Tatier a ich predpolia 1 : 50 000

114 na sklade

Popis

Geomorfologická mapa Vysokých Tatier a ich predpolia 1 : 50 000

Autor: M. Lukniš

Rok: 1968

Vydavateľ: GÚDŠ

ÚGÚ č. 60/530-68

Ďalšie informácie

dph

20%