Geologická mapa regiónu Kysúc

3.19

Geologická mapa regiónu Kysúc

611 na sklade

Popis

Geologická mapa regiónu Kysúc

Autor: M. Potfaj et al.

Rok: 2002

Vydavateľ: ŠGÚDŠ

ISBN: 80-88974-38-0

Ďalšie informácie

dph

20%