Vážení zákazníci ,

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra má zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001. Manažment  Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra prijal politiku trvalého zlepšovania činností s cieľom dosahovania vysokej kvality produktov a tým aj Vašej spokojnosti. Najlepšou metódou na zlepšovanie je odozva od Vás, našich zákazníkov, ktorou môžete vyjadriť spokojnosť alebo kritické pripomienky k výsledkom našej práce. Prosíme Vás, aby ste sa vyjadrili v tomto dotazníku.

Budeme Vám vďační aj za námety na zlepšenie našej činnosti. Kladné hodnotenia využijeme na ďalšie rozšírenie postupov a kritické pripomienky budú podnetom na zlepšenie našej práce.