Ing. Ľubica Sokolíková

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11
Tel.: ++421-2-59375232

Organizačné zložky:

  • Oddelenie rozpočtu a účtovných systémov
  • Oddelenie služieb a správy majetku
  • Oddelenie zmluvných vzťahov
  • Oddelenie prípravy a implementácie projektov
  • Oddelenie dopravy