Dočasne poverený výkonom funkcie vedúceho oddelenia

JUDr. Ernest Kollárik, PhD., MBA