Vedúci oddelenia: Karol Fazekaš

Činnosť:

Oddelenie výpočtovej techniky a správy serverov zabezpečuje najmä tieto činnosti:

  • správu, údržbu a rozvoj počítačovej siete
  • správu systémov evidencie (telefónnej prevádzky, prístup do budovy)
  • technický servis na počítačoch a perifériách po záručnej lehote
  • technický softvérový servis a poradenstvo pre zamestnancov ŠGÚDŠ
  • služby v rámci pripojenia na internet
  • kontakt s domácimi a zahraničnými pracoviskami v oblasti výpočtovej techniky
  • odbornú spoluprácu s gestorom pre verejné obstarávanie pri nákupe výpočtovej techniky