Sekretariát: Monika Zámečníková
Tel.: ++421-2-59375147, Fax: ++421-2-54771940
E-mail: secretary@geology.sk, monika.zamecnikova@geology.sk

Mgr. Helena Kovácsová
Tel.: ++421-2-59375326, Fax: ++421-2-54771940
E-mail: helena.kovacsova@geology.sk

PERSONALISTA

Mgr. Diana Lennerová
Tel.: ++421-2-59375122, Fax: ++421-2-54771940
E-mail: diana.lennerova@geology.sk

KONTROLÓR

Ing. Eva Šranková
Tel.: ++421-2-59375317
E-mail: eva.srankova@geology.sk

BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK, TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY, REFERENT KRÍZOVÉHO RIADENIA

Milena Kecskesová
Tel.: ++421-2-59375113, Fax: ++421-2-54771940
E-mail: milena.kecskesova@geology.sk

Manažér kvality GAL

Ing. Henrieta Šoltýsová
Tel.: ++421-53-4190105, ++421-53-4426096
E-mail: henrieta.soltysova@geology.sk