Organizačná schéma - sekretariát generálneho riaditeľa

Sekretariát: Monika Zámečníková
Tel.: ++421-2-59375147, Fax: ++421-2-54771940
E-mail: secretary@geology.sk, monika.zamecnikova@geology.sk

Mgr. Helena Kovácsova
Tel.: ++421-2-59375326, Fax: ++421-2-54771940
E-mail: helena.kovacsova@geology.sk,

PERSONALISTA

Mgr. Lucia Šteffeková
Tel.: ++421-2-59375122, Fax: ++421-2-54771940
E-mail: lucia.steffekova@geology.sk,

KONTROLÓR

Ing. Oľga Bradová
Tel.: ++421-2-59375317
E-mail: olga.bradova@geology.sk,

BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK, TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY, REFERENT KRÍZOVÉHO RIADENIA

Milena Kecskesova
Tel.: ++421-2-59375113, Fax: ++421-2-54771940
E-mail: milena.kecskesova@geology.sk,

Manažér kvality GAL

Ing. Henrieta Šoltýsová
Tel.: ++421-53-4190105, ++421-53-4426096
E-mail: henrieta.soltysova@geology.sk,