Základné geologické mapy 1 : 25 000 (zostavil Nagy, 2010)

36 231 NEMECKA

Nemecká (36-231)

Biely, A., Lukáčik, E., Miko, O., Vaškovský, I., Vozárová, A., Vozár, J., 1986

37 222 PRESOV

Prešov (37-222)

Karoli, S., Molnár, J., Kaličiak, M., Janočko, J., Spišák, Z., 1986

38 113 CERVENICA

Červenica (38-113)

Kaličiak, M., Janočko, J., Spišák, Z., 1986

38 131 HERLANY

Herľany (38-131)

Kaličiak, M., Janočko, J., 1986

36 232 BREZNO

Brezno (36-232)

Klinec, A., Biely, A., Halouzka, R., Lexa, J., Motlidba, I., Pulec, M., Vozár, J., 1988

36 314 ZiarNadHRONOM

Žiar nad Hronom (36-314)

Lexa, J., Konečný, V., Halouzka, R., 1988

37 224 DRIENOV

Drienov (37-224)

Karoli, S., Baláž, P., Jacko, S., Janočko, J., Molnár, J., Oslanec, J., Petro, Ľ., Sasvári, T., Vozár, J., 1988

38 112 HLINNE

Hlinné (38-112)

Baňacký, V., Molnár, J., Kaličiak, M., Vass, D., Janočko, J., Spišák, Z., 1988

38 114 CAKLOV

Čaklov (38-114)

Baňacký, V., Molnár, J., Kaličiak, M., Vass, D., Janočko, J., Spišiak, Z., 1988

38 132 BANSKE

Banské (38-132)

Kaličiak, M., Janočko, J., Karoli, S., Baňacký, V., Spišiak, Z., 1988