5PodNizinaJV
5PodNizinaJV1

5. Vaškovský, I. & Halouzka, R., 1976: Geologická mapa Podunajskej nížiny juhovýchodná časť 1: 50 000. GÚDŠ, Bratislava

Vaškovský, I., Bárta, R., Hanzel., V., Halouzka, R., Harčár, J., Karolus, K., Pristaš, J., Remšík, A., Šucha, P., Vass, D. & Vaškovská E., 1982: Vysvetlivky ku geologickej mape juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny 1: 50 000. GÚDŠ, Bratislava, 115 s.

6Ipel

6. Konečný, V. (ed.), Pristaš, J. & Vass, D., 1978: Geologická mapa Ipeľskej kotliny a južnej časti Krupinskej planiny 1: 50 000. GÚDŠ, Bratislava

Konečný, V. (ed.), Pristaš, J. & Vass, D., 1983: Vysvetlivky ku geologickej mape Ipeĺskej kotliny a južnej časti Krupinskej planiny 1: 50 000. GÚDŠ, Bratislava, 126 s. Monografia: Vass, D., Konečný, V. & Šefara, J. (eds.), Pristaš, J. & Škvarka, L., 1979: Geologická stavba Ipeĺskej kotliny a Krupinskej planiny. GÚDŠ, Bratislava, 277 s.

7KysuckeVrchy

7. Haško, J. & Polák, M., 1978: Geologická mapa Kysuckých vrchov a Krivánskej Malej Fatry 1: 50 000. GÚDŠ, Bratislava

Haško, J. & Polák, M., 1979: Vysvetlivky ku geologickej mape Kysuckých vrchov a Krivánskej Malej Fatry 1: 50 000. GÚDŠ, Bratislava, 145 s.

8LiptovKotlina vychody
8LiptovKotlina zapad

8. Gross, P. (ed.), Vaškovský, I. & Halouzka, R., 1979: Geologická mapa Liptovskej kotliny 1: 50 000. GÚDŠ, Bratislava

Gross, P., 1982: Vysvetlivky ku geologickej mape Liptovskej kotliny 1: 50 000. GÚDŠ, Bratislava, 79 s.
Monografia:
Gross, P. & Köhler, E. (eds.), Biely, A., Franko, O., Hanzel, V., Hricko, J., Kupčo, G., Papšová, J., Priechodská, Z., Szalaiová, V., Snopková, P., Stránska, M., Vaškovský, I. & Zbořil, Ľ., 1980: Geológia Liptovskej kotliny. GÚDŠ, Bratislava, 242 s.

9StrazovVrchy
9StrazovVrchy1

9. Maheľ, M. (ed.), Kahan, Š., Gross, P., Vaškovský, I. & Salaj, J., 1981: Geologická mapa Strážovských vrchov 1: 50 000, GÚDŠ, Bratislava

Maheľ, M., 1983: Vysvetlivky ku geologickej mape Strážovských vrchov 1: 50 000. GÚDŠ, Bratislava, 89 s.
Monografia:
Maheľ, M., 1985: Geologická stavba Strážovských vrchov. GÚDŠ, Bratislava, 221 s.

10NizkeBeskydy vychod

10. Koráb, T., 1983: Geologická mapa Nízkych Beskýd – východná časť 1: 50 000, GÚDŠ, Bratislava

textové vysvetlivky neboli zostavené 
Monografia:
Koráb, T. & Ďurkovič, T., 1978: Geológia Dukelskej jednotky (flyš východného Slovenska). GÚDŠ, Bratislava, 194 s.

11Myjavska pahorkatina

11. Began, A. (ed.), Hanáček, J., Mello, J. & Salaj, J., 1984: Geologická mapa Myjavskej pahorkatiny, Brezovských a Čachtických Karpát 1: 50 000. GÚDŠ, Bratislava

Salaj, J. (ed.), Began, A. Hanáček, J., Mello, J., Kullman, E., Čechová, A. & Šucha P. 1987: Vysvetlivky ku geologickej mape Myjavskej pahorkatiny, Brezovských a Čachtických Karpát 1: 50 000. GÚDŠ, Bratislava, 181 s.

12SlovRudohorie
12SlovRudohorie1

12. Bajaník, Š. (ed.), Ivanička, J., Mello, J., Reichwalder, P., Pristaš, J., Snopko, L., Vozár, J. & Vozárová, A., 1984: Geologická mapa Slovenského rudohoria – východná časť 1: 50 000. GÚDŠ, Bratislava

Bajaník, Š. (ed.), Hanzel, V., Ivanička, J., Mello, J., Pristaš, J., Reichwalder, P., Snopko, L., Vozár, J. & Vozárová, A., 1983: Vysvetlivky ku geologickej mape Slovenského rudohoria – východná časť 1: 50 000. GÚDŠ, Bratislava, 223 s.

13RimKotlina
13RimKotlina1

13. Elečko, M. (ed.), Gaál. Ľ., Lexa, J., Mello, J., Pristaš, J., Vass, D. & Vozárová, A., 1985: Geologická mapa Rimavskej kotliny a priľahlej časti Slovenského rudohoria 1: 50 000. GÚDŠ, Bratislava

Vass, D. & Elečko, M. (eds.), Bodnár, J., Gaál. Ľ., Hanáček, J., Hanzel, V., Lexa, J., Mello, J., Pristaš, J. & Vozárová, A., 1986: Vysvetlivky ku geologickej mape Rimavskej kotliny a priľahlej časti Slovenského rudohoria 1: 50 000. GÚDŠ, Bratislava, 177 s.
Monografia:
Vass, D., Elečko, M. (eds.), Pristaš, J., Lexa, J., Hanzel, V., Modlidba, I., Jánová, V., Bodnár, J., Husák, Ľ., Filo, M., Májovský, J. & Linkeš, V., 1989: Geológia Rimavskej kotliny. GÚDŠ Bratislava, 162 s.

14Pod.NizinaSV
14PodNizinaSV1

14. Harčár, J. & Priechodská, Z., 1988: Geologická mapa Podunajskej nížiny – severovýchodná časť 1: 50 000, GÚDŠ, Bratislava

Priechodská, Z. & Harčár, J. (eds.), Karolus, K., Karolusová, E., Remšík, A. & Šucha, P., 1988: Vysvetlivky ku geologickej mape severovýchodnej časti Podunajskej nížiny 1: 50 000. GÚDŠ, Bratislava, 114 s.

15VSLnizina
15VSLnizina3
15VSLnizina2

15. Baňacký, V., 1988: Geologická mapa severnej časti Východoslovenskej nížiny 1: 50 000. GÚDŠ, Bratislava

Baňacký, V. (ed.), Vass, D., Kaličiak, M., Remšík, A. & Pospíšil, Ľ., 1988: Vysvetlivky ku geologickej mape severnej časti Východoslovenskej nížiny 1: 50 000. GÚDŠ, Bratislava, 117 s.

16VychodoslovNizinaZemplin

16. Baňacký, V. (ed.), Elečko, M., Kaličiak, M., Lexa, J., Straka, P., Vass, D., Vozár, J. & Vozárová, A., 1988: Geologická mapa južnej časti Východoslovenskej nížiny a Zemplínskych vrchov 1: 50 000. GÚDŠ, Bratislava

Baňacký, V. (ed.), Elečko, M., Kaličiak, M., Straka, P., Škvarka, L., Šucha, P., Vass, D., Vozárová, A. & Vozár, J., 1989: Vysvetlivky ku geologickej mape južnej časti Východoslovenskej nížiny a Zemplínskych vrchov 1: 50 000. GÚDŠ, Bratislava, 143 s.

17Pieniny
17Pieniny1

17. Nemčok, J., 1990: Geologická mapa Pienin, Čergova, Ľubovnianskej a Ondavskej vrchoviny 1: 50 000, GÚDŠ, Bratislava

Nemčok, J. (ed.), Zakovič, M., Gašpariková, V., Ďurkovič, T., Snopková, P., Vrana, K. & Hanzel, V., 1990: Vysvetlivky ku geologickej mape Pienin, Čergova, Ľubovnianskej a Ondavskej vrchoviny 1: 50 000. GÚDŠ, Bratislava, 131 s.

18Slan vrchy a Kos kotl
18Slan vrchy a Kos kotl1

18. Kaličiak, M. (ed.), Baňacký, V., Jacko, S. Janočko, J., Karoli, S., Molnár, J., Petro, Ľ., Spišák, Z., Vozár, J. & Žec, B., 1991: Geologická mapa Slanských vrchov a Košickej kotliny – severná časť 1: 50 000. GÚDŠ, Bratislava

Kaličiak, M. (ed.), Baňacký, V., Jacko, S. Janočko, J., Karoli, S., Molnár, J., Petro, Ľ., Priechodská, Z., Syčev, V., Škvarka, L., Vozár, J., Zlinská, A. & Žec, B., 1991: Vysvetlivky ku geologickej mape Slanských vrchov a Košickej kotliny – severná časť 1: 50 000. GÚDŠ, Bratislava, 231 s.

19LucKotl CerovcskaVrch
19LucenCer Vrch rezy

19. Vass, D. (ed.), Bezák, V., Elečko, M., Konečný, V., Lexa, J., Pristaš, J., Straka, P. & Vozárová, A., 1992: Geologická mapa Lučenskej kotliny a Cerovej vrchoviny 1: 50 000. GÚDŠ, Bratislava

Vass, D. & Elečko, M. (eds.), Bezák, V., Bodnár, J., Pristaš, J., Konečný, V., Lexa, J., Molák, B., Straka, P., Stankovič, J., Stolár, M., Škvarka, L., Vozár, J. & Vozárová, A., 1992: Vysvetlivky ku geologickej mape Lučenskej kotliny a Cerovej vrchoviny 1: 50 000. GÚDŠ, Bratislava, 196 s. 
Monografia:
Vass, D., Elečko, M. & Konečný, V. (eds.), Krippel, M., Kubeš, P., Bodnár, J., Filo, M., Husák, Ľ., Lacika, J., Lexa, J., Linkeš, V., Pristaš, J., Vozárová, A., Vozár, J. & Zakovič, M., 2007: Geológia Lučenskej kotliny a Cerovej vrchoviny. ŠGÚDˇ, Bratislava, 284 s.

20NizkeTatry
20NizkeTatry1

20. Biely, A. (ed.), Beňuška, P., Bezák, V., Bujnovský, A., Halouzka, R., Ivanička, J., Kohút, M., Klinec, A., Lukáčik, E., Maglay, J., Miko, O., Pulec, M., Putiš, M. & Vozár, J., 1992: Geologická mapa Nízkych Tatier 1: 50 000, GÚDŠ, Bratislava>

Biely, A. & Bezák, V. (eds.), Bujnovský, A., Vozárová, A., Klinec, A., Miko, O., Halouzka, R., Vozár, J., Beňuška, P., Hanzel, V., Kubeš, P., Liščák, P., Lukáčik, E., Maglay, J., Molák, B., Pulec, M., Putiš, M. & Slavkay, M., 1997: Vysvetlivky ku geologickej mape Nízkych Tatier 1: 50 000. GÚDŠ, Bratislava, 232 s.

22TurcianskaKotlina

22. Gašparik, J. (ed.), Halouzka, R., Bujnovský, A., Fojtík, I., Gorek, J., Haško, J., Lexa, J., Miko, O., Polák, M. & Rakús, M., 1993: Geologická mapa Turčianskej kotliny 1: 50 000. GÚDŠ, Bratislava

Gašparik, J. (ed.), Halouzka, R., Miko, O., Gorek, J., Rakús, M., Bujnovský, A., Lexa, J., Panáček, A., Samuel, O., Gašpariková, V., Planderová, E., Snopková, P., Fendek, M., Hanáček, J., Modlitba, I., Klukanová, A., Žáková, E., Horniš, J. a Ondrejíčková, A., 1995: Vysvetlivky ku geologickej mape Turčianskej kotliny 1: 50 000. GÚDŠ, Bratislava, 196 s.

23Orava juz.cast
23Orava vych.cast
23Orava legenda

23. Gross, P. (ed.), Filo I., Halouzka, R., Haško, J., Havrila, M., Kováč, P., Maglay J., Mello, J. & Nagy, A., 1994: Geologická mapa južnej a východnej Oravy 1: 50 000. MŽP SR – GÚDŠ, Bratislava

textové vysvetlivky neboli zostavené
Monografia:
Gross, P., Köhler, E. (ed.), Mello, J., Haško, J., Halouzka, R., Nagy, A., Kováč, P., Filo, I., Havrila, M., Maglay, J., Salay, J., Franko, O., Zakovič, M., Pospíšil, L., Bystrická, H. & Snopková, P., 1993: Geológia južnej a východnej Oravy. GÚDŠ, Bratislava, 320 s.

24Tatry

24. Nemčok, J., (ed.), Bezák, V., Biely, A., Gorek, A., Gross, P., Halouzka, R., Janák, M., Kahan, Š., Kotański, Z., Lefeld, J., Mello, J., Reichwalder, P., Rackowski, W., Roniewicz, P., Ryka, W., Wieczorek, J. & Zelman, J., 1994: Geologická mapa Tatier 1: 50 000. MŽP SR – GÚDŠ, MOSZNL, PIG, Bratislava

Nemčok, J., (ed.), Bezák, V., Janák, M., Kahan, Š., Ryka, W., Kohút, M., Lehotský, I., Wieczorek, J., Zelman, J., Mello, J., Halouzka, R., Rackowski, W. & Reichwalder, P., 1993: Vysvetlivky ku geologickej mape Tatier 1: 50 000. GÚDŠ, Bratislava, 135 s.

25Slan vrchy a Kos kotl
25Slan vrchy a Kos kotl1

25. Kaličiak, M. (ed.), Baňacký, V., Janočko, J., Karoli, S., Petro, Ľ., Spišák, Z., Vozár, J. & Žec, B., 1996: Geologická mapa Slanských vrchov a Košickej kotliny – južná časť 1: 50 000. MŽP SR – GSSR, Bratislava

Kaličiak, M. (ed.), Baňacký, V., Bodnár, J., Dubéciová, A., Jacko, S., Janočko, J., Jetel, J., Karoli, S., Petro, Ľ., Spišák, Z., Syčev, V., Zlinská, A. & Žec, B., 1996: Vysvetlivky ku geologickej mape Slanských vrchov a Košickej kotliny – južná časť 1: 50 000. GSSR, Bratislava, 206 s.

26SlovenskyKras
26SlovenskyKras1

26. Mello, J. (ed.), Elečko, M., Pristaš, J., Reichwalder, P., Snopko, L., Vass, D. & Vozárová, A., 1996: Geologická mapa Slovenského krasu 1: 50 000. MŽP SR – GSSR, Bratislava

Mello, J. (ed.), Elečko, M., Pristaš, J., Reichwalder, P., Snopko, L., Vass, D. Vozárová, A., Gaál., Ľ., Hanzel, V., Hók, J., Kováč, P., Slavkay, M. & Steiner, A., 1997: Vysvetlivky ku geologickej mape Slovenského krasu 1: 50 000. GSSR, Bratislava, 255 s.

27Branisko a Cierna Hora

27. Polák, M. (ed.), Jacko, S., Vozár, J., Vozárová, A., Gross, P., Harčár, J., Sasvári, T., Zacharov, M., Baláž, B., Karoli, S., Nagy, A., Buček, S., Maglay, J., Spišák, Z., Žec, B., Filo, I. & Janočko, J., 1996: Geologická mapa Braniska a Čiernej hory 1: 50 000. MŽP SR – GSSR, Bratislava

Polák, M. (ed.), Jacko, S., Vozárová, A., Vozár, J., Gross, P., Harčár, J., Zacharov, M., Baláž, B., Liščák, P., Malík, P., Zakovič, M., Karoli, S. & Kaličiak, M., 1997: Vysvetlivky ku geologickej mape Braniska a Čiernej hory 1: 50 000. GSSR, Bratislava, 201 s.

28Chvoj pahorkat a seve

28. Baňacký, V. (ed.), Elečko, M., Potfaj, M. & Vass, D., 1996: Geologická mapa Chvojnickej pahorkatiny a severnej časti Borskej nížiny 1: 50 000. MŽP SR – GSSR, Bratislava

Baňacký, V. (ed.), Elečko, Vass, D. M., Potfaj, M., Slavkay, M., Iglárová, Ľ. & Čechová, A., 1996: Vysvetlivky ku geologickej mape Chvojnickej pahorkatiny a severnej časti Borskej nížiny 1: 50 000. GSSR, Bratislava, 144 s.

29Polana

29. Dublan, L. (ed.), Bezák, V., Bujnovský, A., Halouzka, R., Hraško, Ľ. Vozárová, A. & Vozár, J., 1997: Geologická mapa Poľany 1: 50 000. MŽP SR – GSSR, Bratislava

Dublan, L. (ed.), Bezák, V., Biely, A., Bujnovský, A., Halouzka, R., Hraško, L., Köhlerová, M., Marcin, D., Onačila, D., Scherer, S., Vozárová, A., Vozár, J. & Žáková, E., 1997: Vysvetlivky ku geologickej mape Poľany 1 : 50 000. Bratislava, GS SR, 238 s..

30Vtac a Hornonit kot
30Vtac a Hornonit kot1

30. Šimon, L. (ed.), Elečko, M., Lexa, J., Pristaš, J., Halouzka, R., Konečný, V., Gross, P., Kohút, M., Mello, J., Polák, M., Havrila, M. & Vozár, J., 1997: Geologická mapa Vtáčnika a Hornonitrianskej kotliny 1: 50 000. MŽP SR – GSSR, Bratislava

Šimon, L. (ed.), Elečko, M., Lexa, J., Kohút, M., Halouzka, R., Gross, P., Pristaš, J., Konečný, V., Mello, J., Polák, M., Vozárová, A., Vozár, J., Havrila, M., Köhlerová, M., Stolár, M., Jánová, V., Marcin, D. & Szalaiová, V., 1997: Vysvetlivky ku geologickej mape Vtáčnika a Hornonitrianskej kotliny 1: 50 000. GS SR, Bratislava, 281 s.

31Velka Fatra
31Velka Fatra1

31. Polák, M., Bujnovský, A., Kohút, M. (eds.), Filo, I., Pristaš, J., Havrila, M., Vozár, J., Mello, J., Rakús, M., Buček, S. & Lexa, J., 1997: Geologická mapa Veľkej Fatry 1: 50 000. MŽP SR – GSSR, Bratislava

Polák, M., Bujnovský, A. & Kohút, M. (eds.), Pristaš, J., Filo, I., Havrila, M., Vozárová, A., Vozár, J., Kováč, P., Lexa, J., Rakús, M., Malík, P., Liščák, P., Hojstričová, V., Žáková, E., Siráňová, Z., Boorová, D. & Fejdiová, O., 1997: Vysvetlivky ku geologickej mape Veľkej Fatry 1: 50 000. Bratislava, GS SR, 204 s.

32Vihorlat
32Vihorlat1

32. Žec, B. (ed.), Kaličiak, M., Konečný, V., Lexa, J., Jacko, S. ml., Karoli, S., Baňacký, V., Potfaj, M., Rakús, M., Petro, Ľ. & Spišák, Z., 1997: Geologická mapa Vihorlatských a Humenských vrchov 1: 50 000. MŽP SR – GSSR, Bratislava

Žec, B. (ed.), Kaličiak, M., Konečný, V., Lexa, J., Jacko, S. ml., Baňacký, V., Karoli, S., Potfaj, M., Rakús, M., Petro, Ľ., Spišák, Z., Bodnár, J., Jetel, J., Boorová, D. & Zlinská, A., 1997: Vysvetlivky ku geologickej mape Vihorlatských a Humenských vrchov 1 : 50 000. GSSR, Bratislava, 254 s.

33Tribec
33Tribec1

33. Ivanička, J. (ed.), Polák, M., Hók, J., Határ, J., Greguš, J., Vozár, J., Nagy, A., Fordinál, K., Pristaš, J., Konečný, V. & Šimon, L., 1998: Geologická mapa Tribeča 1: 50 000. MŽP SR – GSSR, Bratislava

Ivanička, J. (ed.), Hók, J., Polák, M., Határ, J., Vozár, J., Nagy, A., Fordinál, K., Pristaš, J., Konečný, V., Šimon, L., Kováčik, M., Vozárová, A., Fejdiová, O., Marcin, D., Liščák, P., Macko, A., Lanc, J., Šantavý, J. & Szalaiová, V., 1998: Vysvetlivky ku geologickej mape Tribeča 1 : 50 000. Bratislava, GS SR. 236 s

34Podunajska nizina
34Podunajska nizina1

34. Nagy, A. (ed.), Halouzka, R., Konečný, V., Dublan, L., Havrila, M., Lexa, J. & Pristaš, J., 1998: Geologická mapa Podunajskej nížiny – východná časť 1: 50 000. MŽP SR – GSSR, Bratislava

Nagy, A. (ed.), Halouzka, R., Konečný, V., Lexa, J., Fordinál, K., Havrila, M., Vozár, J. Kubeš, P., Liščák, P., Stolár, M. & Dulovičová, K., 1998: Vysvetlivky ku geologickej mape Podunajskej nížiny – východná časť 1: 50 000. GS SR, Bratislava, 187 s.

35StiavnickeVrchy
35StiavnickeVrchy1
35StiavnickeVrchy2
35StiavnickeVrchy3
35StiavnickeVrchy 4

35. Konečný, V. (ed.), Lexa, J., Halouzka, R., Dublan, L., Šimon, L., Stolár, M., Nagy, A., Polák, M., Vozár, J., Havrila, M., & Pristaš, J., 1998: Geologická mapa Štiavnických vrchov a Pohronského Inovca 1: 50 000. MŽP SR – GSSR, Bratislava

Konečný, V. (ed.), Lexa, J., Halouzka, R., Hók, J., Vozár, J., Dublan, L., Nagy, A., Šimon, L., Havrila, M., Ivanička, J., Hojstričová, V., Mihaliková, A., Vozárová, A., Konečný, P., Kováčiková, M., Filo, M., Marcin, D., Klukanová, A., Liščák, P. & Žáková, E., 1998: Vysvetlivky ku geologickej mape Štavnických vrchov a Pohronského Inovca (štiavnický stratovulkán) 1: 50 000. GS SR, Bratislava, 473 s.

36Kremnica
36Kremnica1

36. Lexa, J. (ed.), Halouzka, R. & Havrila, M., 1998: Geologická mapa Kremnických vrchov 1: 50 000. MŽP SR – GSSR, Bratislava

Lexa, J. (ed.), Halouzka, R., Havrila, M., Hanzel, V., Kubeš, P., Liščák, P. & Hojstričová, V., 1998: Vysvetlivky ku geologickej mape Kremnických vrchov 1 : 50 000. GSSR Bratislava, 308 s.

37Javorie
37Javorie1

37. Konečný, V. (ed.), Bezák, V., Halouzka, R., Stolár, M. & Dublan, L., 1998: Geologická mapa Javoria 1: 50 000. MŽP SR – GSSR, Bratislava

Konečný, V. (ed.), Bezák, V., Halouzka, R., Konečný, P., Miháliková, A., Marcin, D., Iglárová, Ľ., Panáček, A., Štohl, J., Žáková, E., Galko, I., Rojkovičová, Ľ. & Onačila, D., 1998: Vysvetlivky ku geologickej mape Javoria 1: 50 000. Bratislava, GS SR. 304 s.

38Popr a Hornad kotl
38Popr a Hornad kotl1

38. Gross, P. (ed.), Buček, S., Ďurkovič, T., Filo, I., Karoli, S., Maglay, J., Nagy, A., Halouzka, R., Spišák, Z., Žec, B., Vozár, J., Borza, V., Lukáčik, E., Mello, J., Polák, M. & Janočko, J., 1999: Geologická mapa Popradskej kotliny, Hornádskej kotliny, Levočských vrchov, Spišsko-Šarišského medzihoria, Bachurne a Šarišskej vrchoviny 1: 50 000. MŽP SR – GSSR, Bratislava

Gross, P. (ed.), Buček, S., Ďurkovič, T., Filo, I., Halouzka, R., Karoli, S., Maglay, J., Nagy, A., Spišák, Z., Žec, B., Vozár, J., Borza, V., Lukáčik, E., Mello, J.,Janočko, J., Polák, M., Siráňová, Z., Samuel, O., Snopková, P., Raková, J., Zlinská, A., Vozárová, A., 1999: Vysvetlivky ku geologickej mape Popradskej kotliny, Hornádskej kotliny, Levočských vrchov a Spišsko-šarišskej vrchoviny 1: 50 000. GS SR, Bratislava, 239 s.

39Slovenske rudohorie z. m
39Slovenske rudohorie z.1

39. Bezák, V. (ed.), Dublan, L., Hraško, Ľ., Konečný, V., Kováčik, M., Madarás, J., Plašienka, D. & Pristaš, J., 1999: Geologická mapa Slovenského rudohoria – západná časť 1: 50 000. MŽP SR – GSSR, Bratislava

Bezák, V. (ed.), Hraško, Ľ., Kováčik, M., Madarás, J., Siman, P., Pristaš, J., Dublan, L., Konečný, V., Plašienka, D., Vozárová, A., Kubeš, P., Švasta, J., Slavkay, M. & Liščák, P., 1999: Vysvetlivky ku geologickej mape Slovenského rudohoria – západná časť 1: 50 000. GSSR, Bratislava, 178 s.

40Slov raj Galmus a Horna
40Slovensky raj1

40. Mello, J. (ed.), Filo, I., Havrila, M., Ivanička, J., Madarás, J., Németh, Z., Polák, M., Pristaš, J., Vozár, J., Koša, E. & Jacko, S. ml., 2000: Geologická mapa Slovenského raja, Galmusu a Hornádskej kotliny 1: 50 000. MŽP SR – ŠGÚDŠ, Bratislava

Mello, J. (ed.), Filo, I., Havrila, M., Ivan, P., Ivanička, J., Madarás, J., Németh, Z., Polák, M., Pristaš, J., Vozár, J., Vozárová, A., Liščák, P., Kubeš, P., Scherer, S., Siráňová, Z., Szalaiová, V. & Žáková, E., 2000: Vysvetlivky ku geologickej mape Slovenského raja, Galmusu a Hornádskej kotliny 1: 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava, 303 s.

41Podunaj niz Nitriansk
41Podunaj niz Nitriansk1
41Podunaj niz Nitriansk2

41. Pristaš, J. (ed.), Elečko, M., Maglay, J., Fordinál, K., Šimon, L., Gross, P., Polák, M., Havrila, M., Ivanička, J., Határ, J., Vozár, J., Mello, J. & Nagy, A., 2000: Geologická mapa Podunajskej nížiny – Nitrianskej pahorkatiny 1: 50 000. MŽP SR – ŠGÚDŠ, Bratislava

Pristaš, J. (ed.), Elečko, M., Maglay, J., Fordinál, K., Šimon, L., Gross, P., Polák, M., Havrila, M., Ivanička, J., Határ, J., Vozár, J., Tkáčová, H., Tkáč, J., Liščák, P., Jánová, V., Švasta, J., Remšík, A. Žáková, E. & Töröková, I., 2000: Vysvetlivky ku geologickej mape Podunajskej nížiny – Nitrianskej pahorkatiny 1: 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava, 250 s.

42Spisska Magura

42. Janočko, J. (ed.), Gross, P., Jacko, S. jr., Buček, S., Karoli, S., Žec, B., Polák, M., Rakús, M., Potfaj, M. & Halouzka, R., 2000: Geologická mapa Spišskej Magury 1: 50 000, MŽP SR – ŠGÚDŠ, Bratislava

Janočko, J. (ed.), Gross, P., Polák, M., Potfaj, M., Jacko, S. ml., Rakús, M., Halouzka, R., Jetel, J., Petro, Ľ., Kubeš, P., Buček, S., Köhler, E., Siráňová, Z., Zlinská, A., Halasová, E., Hamršmíd, B., Karoli, S., Žec, B., Fejdiová, O., Milička, J., Boorová, D. & Žecová, K., 2000: Vysvetlivky ku geologickej mape Spišskej Magury 1: 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava, 174 s.

43region Kysuce

43. Potfaj, M. (ed.), Maglay, J., Šlepecký, T. & Teťák, F., 2002: Geologická mapa regiónu Kysúc 1: 50 000. MŽP SR – ŠGÚDŠ, Bratislava

Potfaj, M. (ed.), Šlepecký, T., Maglay, J., Hanzel, V., Boorová, D., Žecová, K., Kohút, M., Nagy, A., Teťák, F., Vass, B., Sandanus, M., Buček, S., Sýkora, M., Köhler, E., Fejdiová, O., Kandera, K., Samuel, O., Bubík, M. & Beleš, F., 2003: Vysvetlivky ku geologickej mape regiónu Kysuce 1: 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava, 193 s.

44StarohorskeVrchy

44. Polák, M. (ed.), Filo, I., Havrila, M., Bezák, V., Kohút, M., Kováč, P., Vozár, J., Mello, J., Maglay, J., Elečko, M., Olšavský, M., Pristaš, J., Siman, P., Buček, S., Hók, J., Rakús, M., Lexa, J.& Šimon, L., 2003: Geologická mapa Starohorských vrchov, Čierťaže a severnej časti Zvolenskej kotliny 1: 50 000. MŽP SR – ŠGÚDŠ, Bratislava

Polák, M. (ed.), Filo, I., Havrila, M., Bezák, V., Kohút, M., Kováč, P., Vozár, J., Mello, J., Maglay, J., Elečko, M., Vozárová, A., Olšavský, M., Siman, P., Buček, S., Siráňová, Z., Hók, J., Rakús, M., Lexa, J., Šimon, L., Pristaš, J., Kubeš, P., Zakovič, M., Liščák, P., Žáková, E., Boorová, D. & Vaněková, H., 2003: Vysvetlivky ku geologickej mape Starohorských vrchov, Čierťaže a severnej časti Zvolenskej kotliny 1: 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava, 218 s.

45StrednePovazie
45StrednePovazie1

45. Mello, J. (ed.), Potfaj, M., Teťák, F., Havrila, M., Rakús, M., Buček, S., Filo, I., Nagy, A., Salaj, J., Maglay, J., Pristaš, J. & Fordinál, K., 2005: Geologická mapa Stredného Považia 1: 50 000, MŽP SR – ŠGÚDŠ, Bratislava

Mello, J. (ed.), Boorová, D., Buček, S., Filo, I., Fordinál, K., Havrila, M., Iglárová, Ľ., Kubeš, P., Liščák, P., Maglay, J., Marcin, D., Nagy, A., Potfaj, M., Rakús, M., Rapant, S., Remšík, A., Salaj, J., Siráňová, Z., Teťák, Zuberec, J., Zlinská, A. & Žecová, K., 2011: Vysvetlivky ku geologickej mape Stredného Považia 1: 50 000. ŠGÚDŠ, 378 str.

46PodNiz TrnavPahor
46PodNiz TrnavPahor1

46. Maglay, J. (ed.), Pristaš, J., Nagy, A., Fordinál, K., Buček, S., Havrila, M., Kováčik, M., Elečko, M. & Baráth, I., 2006: Geologická mapa Trnavskej pahorkatiny 1: 50 000. MŽP SR – ŠGÚDŠ, Bratislava

Maglay, J. (ed.), Pristaš, J., Nagy, A., Fordinál, K., Elečko, M., Havrila, M., Buček, S., Kováčik, M. (BA), Hók, J., Baráth, I., Kubeš, P., Kucharič, Ľ., Malík, P., Klukanová, A., Liščák, P., Ondrášik, M., Zuberec, J., Baláž, P., Čurlík, J. & Šefčík, P., 2011: Vysvetlivky ku geologickej mape Podunajskej nížiny – Trnavskej pahorkatiny 1: 50 000. ŠGÚDŠ, 322 str.

47NizkeBeskydy

47. Žec, B. (ed.), Gazdačko, Ľ., Kováčik, M., Kobulský, J., Bóna, J., Pristaš, J. & Potfaj, M., 2006: Geologická mapa Nízkych Beskýd – stredná časť 1: 50 000. MŽP SR – ŠGÚDŠ, Bratislava

Žec, B. (ed.), Gazdačko, Ľ., Kobulský, J., Bóna, J., Potfaj, M., Pristaš, J., Žecová, K., Derco, J., Kucharič, Ľ., Marcin, D., Petro, Ľ., Zlinská, A., †Siráňová, Z., Vaněková, H., Buček, S. & Konečný, P., 2011: Vysvetlivky ku geologickej mape Nízke Beskydy – stredná časť 1 : 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava

47PovazskyInovec

48. Ivanička, J. (ed.), Havrila, M., Kohút, M., Kováčik, M., Madarás, J., Olšavský, M., Hók, J., Polák, M., Filo, I., Elečko, M., Fordinál, K., Maglay, J., Pristaš, J., Buček, S. & Šimon, L., 2007: Geologická mapa Považského Inovca a jv. časti Trenčianskej kotliny 1: 50 000. MŽP SR – ŠGÚDŠ, Bratislava

Ivanička, J., Kohút, M. (eds.), Havrila, M., Olšavský, M., Hók, J., Kováčik, M., Madarás, J., Polák, M., †Rakús, M., Filo, I., Elečko, M., Fordinál, K., Maglay, J., Pristaš, J., Buček, S., Šimon, L., Kubeš, P., Scherer, S., Zuberec, J., Dananaj, I., Klukanová, A., Konečný, P., Boorová, D., †Siráňová, Z., Zlinská, A. & Žecová, K., 2011: Vysvetlivky ku geologickej mape Považského Inovca a jv. časti Trenčianskej kotliny 1: 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava

48Spis gemer
48Spis gemer1

49. Grecula, P. (ed.), Kobulský, J., Gazdačko, Ľ., Németh, Z., Hraško, Ľ., Novotný, L. & Maglay, J., 2009: Geologická mapa Spišsko-gemerského rudohoria 1: 50 000. MŽP SR-ŠGÚDŠ, Bratislava

Grecula, P., Kobulský, J (eds.), Gazdačko, Ľ., Németh, Z., Hraško, Ľ., Novotný, L., Maglay, J., Pramuka, S., Radvanec, M., Kucharič, Ľ., Bajtoš, P. & Záhorová, Ľ., 2011: Vysvetlivky ku geologickej mape Spišsko-gemerského rudohoria 1: 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava

51NizkeBeskydy

50. Kováčik, M. (ed.), et al., … 2011: Geologická mapa Nízkych Beskýd – v. časť 1: 50 000. MŽP SR-ŠGÚDŠ, Bratislava

Kováčik, M. (ed.), Bóna, J., Gazdačko, Ľ., Kobulský, J., Maglay, J., Žecová, K., Derco, J., Zlinská, A., †Siráňová, Z., Boorová, D., Bónová, K., Buček, S., Kucharič, Ľ., Kubeš, P., Bačová, N., Petro, Ľ. & Vaněková, H., 2012: Vysvetlivky ku geologickej mape Nízkych Beskýd – západná časť 1 : 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava

52ZahorskaNizina s
52ZahorskaNizina j

52. Fordinál, K. (ed.), Maglay, J., Elečko, M., Nagy, A., Moravcová, M., Vlačiky, M., Kučera, M., Polák, M., Plašienka, D., Filo, I., Olšavský, M., Buček, S., Havrila, M., Kohút, M., Bezák, V. & Németh, Z., 2012:
Geologická mapa Záhorskej nížiny 1 : 50 000. MžP SR a ŠGÚDŠ, Bratislava

Fordinál, K. (ed.), Maglay, J., Elečko, M., Nagy, A., Moravcová, M., Vlačiky, M., Kohút, M., Németh, Z., Bezák, V., Polák, M., Plašienka, D., Olšavský, M., Buček, S., Havrila, M., Hók, J., Pešková, I., Kucharič, Ľ., Kubeš, P., Malík, M., Baláž, P., Liščák, P., Madarás, J., Šefčík, P., Baráth, I., Boorová, D., Uher, P., Zlinská, A. & Žecová, K., 2012: Vysvetlivky ku geologickej mape Záhorskej nížiny 1 : 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava

50MaleKarpaty
50MaleKarpaty leg

51. Polák, M. (ed.), Plašienka, D., Kohút, M., Putiš, M., Bezák, V., Filo, I., Olšavský, M., Havrila, M., Buček, S., Maglay, J., Elečko, M., Fordinál, K., Nagy, A., Hraško, Ľ., Németh, Z., Ivanička, J. & Broska, I., 2011: Geologická mapa Malých Karpát 1: 50 000. MŽP SR – ŠGÚDŠ, Bratislava

Polák, M. (ed.), Plašienka, D., Kohút, M., Putiš, M., Bezák, V., Maglay, J., Olšavský, M., Filo, I., Havrila, M., Buček, S., Elečko, M., Fordinál, K., Nagy, A., Hraško, Ľ., Németh, Z., Malík, P., Liščák, P., Madarás, J., Slavkay, M., Kubeš, P., Kucharič, Ľ., Boorová, D., Zlinská, A., †Siráňová, Z. & Žecová, K., 2012: Vysvetlivky ku geologickej mape regiónu Malé Karpaty 1 : 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava