Geologické mapy 200 old

Publikované geologické mapy z územia Slovenska počas existencie Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.
(Alexander Nagy, Ladislav Martinský)

Vienna 1

Seneš, J., 1962: Geologická mapa ČSSR 1:200 000, L – 34 – I, list Nové Zámky. ÚÚG Praha.

Seneš, J., Franko, O., Koštálik, J. & Porubský, A., 1962: Vysvetlivky k prehľadnej geologickej mape 1: 200 000, L-34-I, list Nové Zámky. Geofond Bratislava, s. 7-106

L 33 VI Calovo

Buday, T., 1962: Geologická mapa ČSSR 1:200 000, L – 33 – VI, list Čalovo. ÚÚG Praha.

Buday, T. & Lukniš, M., 1962: Vysvetlivky k prehľadnej geologickej mape ČSSR 1:200 000, L – 33 – VI, list Čalovo. Geofond, Bratislava, s. 111-151: In Seneš, J., et al., 1962: Vysvetlivky k prehľadnej geologickej mape 1: 200 000, L-34-I, list Nové Zámky

M 34 XXV Zilina

Maheľ, M. (ed.) Andrusov, D., Čechovič, V., Kamenický, L., Kuthan, M., & Matějka, A., 1962: Geologická mapa ČSSR 1 : 200 000, M – 34 – XXV, list Žilina. ÚÚG Praha.

Maheľ, M., Brestenská, E., Buday, T., Čechovič, V., Eliáš, K., Franko, O., Hanáček, J., Kamenický, L., Kullman, E., Kuthan, M., Matějka, A., Mazúr, M. & Salaj, J., 1962: Vysvetlivky k prehľadnej geologickej mape ČSSR 1: 200 000 M – 34 – XXV list Žilina. Geofond Bratislava, 271 s.

M 34 XXXIII Rimavska Sobota

Fusán, M. (ed.), Bystrický, J., Čechovič, V., & Kuthan, M., 1962: Geologická mapa ČSSR 1 : 200 000, M – 34 – XXXIII, list Rimavská Sobota. ÚÚG Praha.

Fusán, O., Bystrický, J., Čechovič, V., Franko, O., Hanáček, J., Ilavský J., Kullman, E., Kuthan, M., Lukniš, M. & Regásek, F., 1962: Vysvetlivky k prehľadnej geologickej mape ČSSR 1 : 200 000, M – 34 – XXXIII, list Rimavská Sobota. Geofond Bratislava, 123 s.

M 34 XIX Ostr M 34 XIII St

Roth, Z. et al., 1962: Geologická mapa ČSSR 1 : 200 000, M – 34 – XIX, list Ostrava. ÚÚG Praha.

Roth, Z. et al., 1962: Vysvetlivky k prehledné geologické mapě ČSSR 1 : 200 000, M – 34 – XIX, list Ostrava. ÚÚG, Praha, 292 s.

M 34 XXXIV Treb M 34 XXXV

Čechovič, V., (ed.), Bouček, B., Fusán, O., Vass, D., Dornič, J. & Kuthan, M., 1963: Geologická mapa ČSSR 1: 200 000, M – 34 – XXXIV, list Trebišov. ÚÚG Praha.

Čechovič, V., Bouček, B., Franko, O., Fusán, O., Kullman, E., Kuthan, M., Kvitkovič, J. & Zorkovský, V., 1963: Vysvetlivky ku geologickej mape ČSSR, M-34-XXXIV, list Trebišov. Geofond, Bratislava, s. 7-80

M 34 XXXIV Treb M 34 XXXV

Seneš, J. & Kuthan, M. 1963: Geologická mapa ČSSR 1 : 200 000, M – 34 – XXXV, list Čierna. ÚÚG Praha.

Seneš, J., Kullman, E. & Kvitkovič, J.,1963: Vysvetlivky ku geologickej mape ČSSR, M-34-XXXV, list Čierna. Geofond, Bratislava, s. 85-110: In Čechovič, V., et al., 1963: Vysvetlivky ku geologickej mape ČSSR, M-34-XXXIV, list Trebišov

M 33 XXX Gottwaldov

Buday, T. (ed.), Cicha, I., Paulík, J., Dornič, J., Dvořák, J., Kamenický, J., Maheľ, M., Matějka, A., Salay, J., Scheibner, E. & Zelman, J. 1963: Geologická mapa ČSSR, 1 : 200 000, M – 33 – XXX, list Gottwaldov. ÚÚG Praha.

Buday, T., Benešová, E., Březina, Cicha, I., Čtyroký, P., Dornič, J., Dvořák, J., Eliáš, M., Hanzlíková, E., Jendrejáková, O., Kačura, G., Kamenický, J., Kheil, J., Köhler, E., Kullmanová, A., Maheľ, M., Matějka, A., Paulík, J., Salay, J., Scheibner, E., Scheibnerová, E., Stehlík, O., Urbánek, L., Vavŕínová, M. & Zelman, J. 1963: Vysvetlivky k prehľadnej geologickej mape Geologická mapa ČSSR, 1 : 200 000 M – 33 – XXX Gottwaldov. ÚÚG, Praha, 238 s.

M 33 XXXVI Bratisl M 33 XX

Buday, T., Cambel, B., Kamenický, J. & Maheľ, M., 1963: Geologická mapa ČSSR, 1 : 200 000, M – 33 – XXXVI list Bratislava, M – 33 – XXXV list Wien. ÚÚG Praha.

Buday, T., Cambel, B., Kamenický, J., Maheľ, M., Brestenská, E., Kamenický, L., Kullman, E., Matéjka, A., Salaj, J & Zaťko, M., 1963: Vysvetlivky k prehľadnej geologickej mape Geologická mapa ČSSR, 1 : 200 000, M – 33 – XXXVI Bratislava, M-33-XXXV Wien. Geofond, Bratislava, 248 s.

M 34 XXXII Zvolen

Kuthan, M. (ed.), Biely, A., Čechovič, V., Seneš, J., Fusán, O. & Hovorka, D., 1963: Geologická mapa ČSSR 1 : 200 000, M – 34 – XXXII, list Zvolen. ÚÚG Praha.

Kuthan, M., Biely, A., Böhm, V., Čechovič, V., Fusán, O., Hovorka, D., Mazúr, E. & Regásek, F., 1963: Vysvetlivky k prehľadnej geologickej mape ČSSR 1 : 200 000, M – 34 – XXXII, list Zvolen. Geofond Bratislava, 131 s.

M 34 XXXI Nitra

Kuthan, M. (ed.), Biely, A., Brestenská, E., Krist, E. & Szentes, F., 1963: Geologická mapa ČSSR 1:200 000, M – 34 – XXX, list Nitra. ÚÚG Praha.

Kuthan, M., Biely, A., Brestenská, E., Brlay, A., Krist, E., Kullman, E. & Mazúr, E., 1963: Vysvetlivky k prehľadnej geologickej mape ČSSR 1:200 000, M-34-XXX, list Nitra. Geofond, Bratislava, 170 s.

M 34 XX Trstena

Roth, Z. (ed.), Matějka, A. & Pícha, F., 1963: Geologická mapa ČSSR 1:200 000, M – 34 – XX, list Trstená. ÚÚG Praha.

Roth, Z., Benešová, E., Čechovič, V., Eliáš, M., Hanzlíková, E., Chmelík, F., Matějka, A. & Pícha, F., 1963: Vysvetlivky k prehľadnej geologickej mape ČSSR 1:200 000, list M-34-XX list Trstená. Geofond, Bratislava, s. 7-59

M 34 XXI Spisska Stara Ves

Matějka, A. & Chmelík, F., 1963: Geologická mapa ČSSR 1:200 000, M – 34 – XX, list Spišská Stará Ves. ÚÚG Praha.

Matějka, A., Hanzlíková, Chmelík, F., Lukniš, M. & Pícha, F., 1963: Vysvetlivky k prehľadnej geologickej mape ČSSR 1: 200 000, M-34-XXI, list Spišská Stará Ves. Geofond, Bratislava, s. 65-132

M 34 XXVII Vysoke Tatry

Fusán, O. (ed.), Bystrický, J., , Kamenický, L., Chmelík, F., Matějka, A. & Solołowski, S., 1964: Geologická mapa ČSSR 1 : 200 000, M – 34 – XXVII, list Vysoké Tatry. ÚÚG Praha.

Fusán, O., Bystrický, J., Franko, O., Chmelík, F., Ilavský, J., Kamenický, L., Kullman, E., Lukniš, M. Bystrický, J. & Matějka, A., 1963: Vysvetlivky k prehľadnej geologickej mape ČSSR 1: 200 000,  list M-34-XXVII list Vysoké Tatry. Geofond, Bratislava, 215 s.

M 34 XXVI Banska Bystrica

Maheľ, M (ed.), Andrusov, D., Scheibner, E., Kuthan, M., Matějka, A., Seneš, J., Zoubek, V. & Solołowski, S., 1964: Geologická mapa ČSSR 1 : 200 000, M – 34 – XXVI, list Banská Bystrica. ÚÚG Praha.

Maheľ, M., Andrusov, D., Buday, T., Franko, O., Ilavský, J., Kullman, E., Kuthan, M., Matějka, A., Mazúr, E., Roth, Z., Seneš, J., Scheibner, E. & Zoubek, V., 1964: Vysvetlivky k prehľadnej geologickej mape
Geologická mapa ČSSR 1 : 200 000, M-34-XXVI, list Banská Bystrica, ÚÚG Bratislava, 269 s.

M 34 XXIX Snina

Leško, B. (ed.), Kuthan, M., , Pesl, V., Stránik, J. & Seneš, J., 1964: Geologická mapa ČSSR 1 : 200 000, M – 34 – XXIX, list Snina. ÚÚG Praha.

Leško, B., Began, A., Franko, O., Kvitkovič, J., Kuthan, M., Seneš, J. & Zorkovský, B., 1964: Vysvetlivky ku geologickej mape ČSSR, M-34-XXIX, list Snina. ÚÚG Bratislava, 131 s.

M 34 XXVIII Kos M 34 XXII

Matějka, A. (ed.), Buday, T., Fusán, O., Chmelík, F., Kuthan, M., 1964: Geologická mapa ČSSR 1 : 200 000, M – 34 – XXII list Zborov a M – 34 – XXVIII list Košice. ÚÚG, Praha.

Matějka, A., Buday, T., Březina, J., Cicha, I., Čechovič, V., Čtyroký., Dornič, J., Eliáš, M., Fusán, O., Hanzlíková, E., Chmelík, F., Kuthan, M., Kvitkovič, J., Marschalko, R., Mazúr, E., Nemčok, J., Porubský, A., Pesl, V., Slávik, J., Stránik, Z., Švagrovský, J. & Zorkovský, B., 1964: Vysvetlivky ku geologickej mape ČSSR, M-34-XXII list Zborov a M-34-XXVIII list Košice. ÚÚG Bratislava, 254 s.