Filmová ukážka o tom, ako prebieha proces znečistenia v podzemnej vode, ako sa znečistenie šíri horninovým prostredím a ako sa môže objaviť aj tam kde ho nečakáme. Praktické ukážky čistej a znečistenej podzemnej vody.