Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAERS
Slavkay, M.
Some Antimony Deposits in the Low Tatras Mts. Related to Geological Structures
5
Novotný, L. & Badár, J.
Stratigraphy, Sedimentology and Mineralization in the Upper Paleozoic of the Choč Unit
in the Ne Part of the Low Tatras Mts.
23
Recenzia
Grecula, P.
41
Dobra, E. & Richter, Š.
On the Kaolin Occurrence in the Rudník – Jasov Area
43
Mahut, P.
Schubfestigkeit von Verdichtnugskerns des Erddammes Liptovská Mara
49
Správy
Polák, S.
63
Dyda, M.
65
Hovorka, D.
67
Slavkovský, J.
72
Informácie
Informácie o nových ložiskách nerastných surovín vo svete
75
Zo života SGS
Ilavský, J.
77
Herčko, I.
78
ERRATA
Mineralia Slovaca č. 8