Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Gondim, A. C.
Magnesite and talc in Brazil related to the world context
Magnezit a mastenec v Brazílii a ich vzťah k svetovým zásobám
Key words: magnesite and talc, reserves, production, genesis, exploration, environmental impacts, Brazil and world
517
Carvalho, I. G.
Talc occurrences in the state of Bahia, Brazil: a short review
Výskyty mastencov v štáte Bahia, Brazília: stručný prehľad
Key words: talc, Precambrian deposits, State of Bahia, Brazil
521
De Loyola, L. C. & Gondim, A. C.
Characterization of the Paraná talc deposits, Brazil
Charakteristika mastencových ložísk v štáte Paraná, Brazília
Key words: talc, production, qualitative characteristics, Itaiacoca Group, Paraná State
527
Csikósová, A., Novek, Z. & Kameníková, K.
Position of the Slovak magnesite on world markets
Pozícia slovenského magnezitu na svetových trhoch
Key words: magnesite, marketing, market segmentation
530
Grecula, P., Radvanec, M. & Németh, Z.
Magnesite and talc mineralization in Slovakia
Magnezitová a mastencová mineralizácia na Slovensku
Key words: geological setting of deposits, mineralogy, bulk chemistry, reserves, production, Gemericum, Veporicum
533
Prochaska, W.
Magnesite and talc deposits in Austria
Ložiská magnezitu a mastenca v Rakúsku
Key words: magnesite, talc, genetic models, fluid investigation, shear zones, Eastern Alps
543
Komatina, S. M. & Komatina, M.
Types of magnesite deposits in Yugoslavia
Typy magnezitových ložísk v Juhoslávii
Key words: magnesite, ultrabasics, genetic classifications
549
Nasedkin, V. V., Efremova, S. V., Krupenin, M. T., Shevelev, A. I. & Vasiliev, N. Yu.
Review of talc and magnesite deposits in Russia
Prehľad mastencových a magnezitových ložísk v Rusku
Key words: location of deposits, geological and genetical relations, Satkinskoe (Satka) deposit
551
Komov, I. L.
Magnesian raw material of Ukraine
Magnéziové suroviny Ukrajiny
Key words: genetical division of magnesite deposits, environmental considerations, prospecting methods
555
Jiang, S.-Y. & Jiang, Y.-H.
Talc and magnesite deposits in China
Mastencové a magnezitové ložiská v Číne
Key words: magnesite and talc mineralization, Fanjiayu deposit, Proterozoic Liaohe Group, Hecheng-Dashiqiao (Yingke) ore belt
559
Burrett, C.
Magnesite deposits in Australia
Magnezitové ložiská v Austrálii
Key words: areas of magnesite resource, trends of magnesite industry, Australia
561
Ahmad, S.
Magnesite and talc deposits of Pakistan
Magnezitové a mastencové ložiská Pakistanu
Key words: magnesite, talc, deposits, Pakistan
563
Prasannakumar, V. & Nair, P. K. R.
Tectonic control of magnesite mineralization in Bhavani shear zone, South India
Tektonická kontrola lokalizácie magnezitovej mineralizácie v strižnej zóne Bhavani, južná India
Key words: magnesite, tectonic control of mineralization, Bhavani shear zone, India
565
Guerstein, P. G.
Talc deposits in the central western sector of Argentina
Mastencové ložiská v centrálnej západnej časti Argentíny
Key words: location of deposits, geological and tectonic setting, resources and use of talc
567
Novek, Z., Csikósová, A. & Kameníková, K.
Magnesite production – threat for living environment?
Produkcia magnezitu – hrozba pre životné prostredie?
Key words: pollution of living environment by magnesite production, imissions, recovery
569

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Hovorka, D. & Grecula, P.
31. medzinárodný geologický kongres Rio de Janeiro, 6. – 17. august 2000
1
Németh, Z.
Projekt UNESCO a IUGS IGCP 443 po prvom roku plnenia
5
Samuel, O.
Za RNDr. Albertom Bartolomejom Leškom, DrSc.
7
Reichwalder, P.
Významné životné jubileá členov Slovenskej geologickej spoločnosti
v roku 2001
9