Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Kovalenker, V. A., Jeleň, S., Genkin, A. D., Ďuďa, R., Sandomirskaja-Mojsejevna, S.,
Malov, V. S. & Kotuľák, P.
Rudné minerály produktívnych asociácií ložiska Zlatá Baňa, zvláštnosti chemizmu
481
Ondrášik, R.
Relation between geodynamic phenomena and neotectonic structures in the Central West Carpathians
499
Matula, M.
Medzinárodné stretnutie inžinierskych geológov v Číne (Bratislava 2.2.1988)
506
Šutora, A., Pospíšil, L. & Obernauer, D.
Is it possible to interpret the Šurany fault (Western Slovakia) as representing
a strike-slip one?
507
Marschalko, Róbert
Seminár Metódy paleogeografického výskumu a ich aplikácia na vybrané karpatské formácie
518
Orlický, O.
The determination of Curie temperatures and magnetic phase state of the fe and Fe-Ti minerals on the base of the change of their magnetic susceptibility with the temperature
519
Jančura, M.
Diapirism as phenomenon of tectonic selection in the Rudňany Ore Field, Eastern Slovakia
537
Obernauer, Dušan
Seminár Geologicko-geofyzikálne rezy Západných Karpát
549
Zajac, Ľ. & Rapant, S.
Essay of hydrogeochemical prospection method in the crystalline of the Low Tatra Mts., Central Slovakia
551
Zelný, Ľ. & Uher, P.
Hydrothermal base metal ore near Chvojnica (Malá Magura Mts.), NW Slovakia
561
Zahoranský, G., Piovarčí, I., Sasvári, T., Piovarčíová, V. & Dinis, J.
New knowledge on evaluation of discontinuities in the rock Massif from frequency distribution data
567
Samuel, O.
575
Franců, J., Zatkalíková, V., Šucha, V.
Premena ílových minerálov a tepelná história sedimentov vo viedenskej a východoslovenskej panve (Bratislava 17.2.1987)
576