Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Kozur, Heinz, Mock, Rudolf
Remarks to the occurrence of „Germanic Triassic” in the Mecsek Mts. (Southern Hungary) and to the relations between the Germanic and Carpathian Keuper
481
Lajčáková, Anna
V. Bouška- J. Konta: Vltavíny. Praha, Acta Universitatis Carolinae, 1986, Geologica, No. 1
498
Salaj, Jozef, Priechodská, Zora
Porovnanie gosauských vývojov senónu a paleogénu Myjavskej pahorkatiny a Severných Vápencových Álp
499
Malatinský, Kazimír
O. Franko – M. Kolářová: Mapa minerálnych vôd ČSSR 1 : 500 000. Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 1985, 20 Kčs
822
Smolka, Ján, Daubner, Jozef, Kámen, Miroslav, Petr, Karel, Gwerk, Edmund
Perspektívnosť rudného rajónu Pukanec z pohľadu realizovaných prieskumných prác
523
Šajgalík, Ján
Vplyv urbanizácie a inej inžinierskej činnosti na chovanie spraší
841
Wanieková, D.
Inžinierskogeologická mapa Michaloviec (Inžinierskogeologický seminár v Košiciach, 26.10.1987)
552
Spišák, Z.
Svahové deformácie v širšom okolí Prešova
552
Petro, Ľ.
Inžinierskogeologické pomery širšieho okoliia Prešova (Inžinierskogeologický seminár v Košiciach, 26.10.1987)
552
Hrašna, Miroslav, Hyánková, Anna, Letko, Vladimír
Inžinierskogeologická klasifikácia a charakteristika poloskalných hornín
553
Jánoš, J., Ondrejka ,J.
Svahové poruchy v oblasti Prešov-Sekčov (Inžinierskogeologický seminár v Košiciach, 26.10.1987)
560
Radvanec, Martin
Generovanie rudných fluíd v procese progresívnej regionálnej metamorfózy
561
Samuel, O.
Významné životné jubileá členov Slovenskej geologickej spoločnosti
574
Malatinský, Kazimír
Znalec slovenskej balneohistórie Augustín Rebro šesťdesiatročný
575