Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Němec, F. & Kocák, A.
Pre-Neogene Basement of the Slovak part of the Vienna Basin
481
Slivovský, Milan
Skalné zrútenie pri Podbieli a návrh na jeho sanáciu
556
Cambel, Bohuslav
Nové údaje o rádiometrickom datovaní hornín Západných Karpát
557
Reichwalder, Peter
Prehľad geologickej stavby Zambie
558
Matula, Milan
Inžinierska geológia niektorých hydrotechnických a komunikačných stavieb v Brazílii
558