Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Bílek, K.
Ložiská ropy a plynu v slovenskej časti viedenskej panvy
Erdöl und Erdgaslagerstätten im slowakischen Teile des Wiener Beckens
399