Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Kohút, M., Kráľ, J., Michalko, J. & Wiegerová, V.
Hercýnske vychladnutie masívu Veľkej Fatry – evidencie z 40K/ 40Ar a 40Ar/39Ar termochronometrických minerálnych údajov a súčasný stav termochronometrie
The Hercynian cooling of the Veľká Fatra Mts. Massif – evidences from 40K/40Ar and 40Ar/39Ar thermochronometry and the current status of thermochronometry
Key words: Western Carpathians, Veľká Fatra Mts., Hercynian basement, granitoid rocks, 40K/40Ar and 40Ar/39Ar
253
Petrík, I., Siman, P. & Bezák, V.
Granitoidný protolit ortorúl ďumbierskej časti Nízkych Tatier – distribúcia bária v megakrystoch K živca
The granitoid protolith of the Ďumbier Nízke Tatry orthogneisses: Ba distribution in K-feldspar megacrysts
Key words: orthogneisses, granitoids, K-feldspar, megacryst, barium, Nízke Tatry, Western Carpathians
265
Tometz, L. & Zacharov, M.
Hodnotenie geologických činiteľov životného prostredia v plánovanej trase diaľnice D1 medzi Bidovcami a Dargovom
Evaluation of the geofactors of the environment in a designed highway D1 track between Bidovce and Dargov
Key words: Slanské vrchy Mts., highway construction, rock environment, Neogene, Quarternary, evaluation of the geofactors of the environment
275
Sabol, M.
Jaskynný medveď (Ursus spelaeus Rosenmüller et Heinroth) z jaskyne Tmavá skala
The cave bear (Ursus spelaeus Rosenmüller et Heinroth) from the Tmavá skala cave
Key words: cave bear, teeth, metric and morphologic analysis, Late Pleistocene, Tmavá skala, Malé Karpaty Mts.
285
Andráš, P., Caňo, F. & Stankovič, J.
Prejavy Ni mineralizácie na ložisku Pezinok
Demonstrations of Ni-mineralization at the Pezinok deposit
309
Broska, I., Petrík, I. & Siman, P.
Akcesorický huttonit a dva typy allanitu v granitoidoch typu S z Tríbeča
Accessory huttonite and two types of allanite in Tríbeč S-type granitoids
Key words: huttonite, monazite, allanite, Tríbeč, S-type granitoids
311
Sejkora, J. & Ďuďa, R.
Natroalunit a natrojarosit zo Šace
Natroalunite and natrojarosite from Šaca (Košice region, Slovakia)
315
Petrík, I.
Chaos, fraktaly a geológia – teória a aplikácie
Chaos, fractals and geology – theory and applications
Key words: determinism, chaos, fractal, fractal dimension application, geosciences, criticality
321

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Petro, Ľ. & Grecula, P.
Úlohy geologických vied pri udržiavaní zdravého životného prostredia
1
Turanová, L.
Geológia v učebných osnovách prírodopisu a biológie základných a stredných škôl
10
Stankovič, J.
Seminár elektrónovej mikroskopie
11
Ondrášik, R. & Gajdoš, V.
Čo nového v Európskej federácii geológov?
12
Ondrášik, R.
Významné životné jubileum doc. RNDr. Miroslava Hrašnu, CSc.
14