Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Maheľ, M.
Základné problémy stavby Západných Karpát z pohľadu geodynamického modelu a hlbinnej stavby. I. Centrálne a vnútorné Karpaty
Fundamental problems of the structure of the West Carpathians from the view of the geodynamic model. I. Central and Inner Carpathians
289
Radvanec, M. & Bartalský, B.
Vplyv metamorfózy na systém Fe-Zn-As-S v stratiformnej sulfidickej mineralizácii staršieho paleozoika gemerika
Influence of metamorphosis on the Fe-Zn-As-S system in stratiform sulphidic mineralization of the Early Paleozoic of Gemericum, Eastern Slovakia
307
Ďuďa, R. & Kvaček, M.
Mikroprvky v sulfidoch z oblasti zlatobanského rudného poľa
Microelements in sulphides from the Zlatá Baňa ore field, Eastern Slovakia
323
Grecula, P.
Recenzia
D. Hovorka, J. Spišiak: Vulkanizmus mezozoika Západných Karpát
335
Vojtaško, I. & Šechny, J.
Spraše a polygenetické sprašoidné sedimenty širšieho okolia Trnavy
Loesses and polygenetic loesslike sediments of the Trnava surroundings, Western Slovakia
337
Janočko, J.
Recenzia
A. K. Agadžaňan, B. A. Borisov, O. A. Brajceva et al.: Metodičeskoje rukovodstvo po izučeniju i geologičeskoj sjomke četvertičnych otloženij
352
Bodiš, D., Remšík, A. & Klaučo, S.
Aplikácia faktorovej analýzy pri riešení genézy geotermálnych vôd
Application of factor analysis for solution of the genesis of geothermal waters
353
Divinec, Ľ., Kotuľák, P. & Repčiak, M.
Magmaticko-hydrotermálne brekcie súvisiace so vznikom zrudnenia ložiska Zlatá Baňa
Magmatic-hydrothermal breccias connected with the origin of ore mineralization of the Zlatá Baňa deposit, Eastern Slovakia
361
Varček, C.
Recenzia
L. Rozložník, J. Havelka, F. Čech, V. Zorkovský: Ložiská nerastných surovín a ich vyhľadávanie
364
Harman, M.
Problémy nomenklatúry a klasifikácie chloritov
Problems of nomenclature and classification of chlorites
365
Vozárová, A.
Tlakový charakter hercýnskej metamorfózy v gemeriku (Bratislava 18.2.1988)
376
Ilavský, J.
Recenzia
W. E. Petrascheck (ed.): Geotectonic Evolution and Metallogeny of the Mediterranean Area
and Western Asia
377
Ilavský, J.
Nerastné suroviny praveku (Bratislava 18.2.1988)
380
Samuel, O.
Aktivita Slovenskej geologickej spoločnosti pri SAV za rok 1987
381