Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Kusák, B. & Matula, I.
Nové poznatky z prieskumu gemeridných granitov v oblasti Delava – Peklisko – Majzlová
New information obtained from the research of the Gemeride granites in the Delava – Peklisko – Majzlová area (Spišsko-gemerské rudohorie Mts.)
81
Taraba, J.
Recenzia
B. V. Borevskij, M. A. Chordikajnen, L. S. Jazvin: Razvedka i ocenka expluatacionnych zapasov mestoroždenij podzemnych vod v treščinnokarstovych plastach
91
Hurný, J.
Príspevok k mineralógii a geochémii pyritovo-polymetalického zrudnenia
stratiformného typu pri Mníšku nad Hnilcom

On the mineralogy and geochemistry of the polymetallic pyrite mineralization of stratiform type at Mníšek nad Hnilcom (Spišsko-gemerské rudohorie Mts.)
93
Losert, J.
Recenzia
Metasomatity i orudenenie
122
Tyleček, B.
Pôsobenie mäkkej agresívnej vody na injekčné clony
The effects of aggressive soft waters on grouting
123
Daniel, J. & Kucharič, Ľ.
Rádiogeochemická charakteristika niektorých ryolitov stredoslovenských neovulkanitov podľa výsledkov terénnej gamaspektrometrie
Radiogeochemical characteristic of some rhyolites from central Slovakian neovolcanics based on results of terrain gamma-ray spectrometry
133
Ďuďa, R., Burda, P., Kaličiak, M. & Kaličiaková, E.
Prejavy barytovo-fluoritovej mineralizácie na Hg-ložisku Dubník
Manifestations of barytes-fluorite mineralization at the Dubník Hg-deposit (Slanské vrchy, Eastern Slovakia)
79
Števula, L., Petrovič, J., Kubranová, M. & Čorba, J.
Fázové premeny metahalloyzitu za hydrotermálnych podmienok
Phase changes of metahalloysite under hydrothermal conditions
151