Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAERS
Grecula, P.
105
Varga, I.
Minerálne asociácie regionálnej metamorfózy a zonálnosť v Spišsko-gemerskom rudohorí 115 (v ruštine)
115
Jiříček, R.
Vztah mezi tektonikou a paleogeografií v neogénu Karpatských pánví 135 (v ruštine)
135
Drnzík, E., Drnzíková, L. & Mandáková, K.
Geologické predpoklady, kritériá a perspektívy vyhľadávania Sn-W-Mo mineralizácie v Spišsko-gemerskom rudohorí (Slovensko) (v ruštine)
157
Pagáč, I.
Zóny vykliňovania a akumulácie ropy a plynu vo Viedenskej panve (v ruštine)
165
Bílek, K.
Nové poznatky o stavbe plynového ložiska Suchohrad–Gajary (v ruštine)
175
Čillík, I.
Niektoré otázky štúdia primárnych geochemických polí pri geochemickej prospekcii rúd (v ruštine)
189
Hanzel, V. & Repka, T.
Hydrogeologické pomery okolia Vyšných Ružbách (v ruštine)
205