Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAERS
Grecula, P.
Probleme stratiformer Lagerstätten der Formation sulfidischer Erze in dem älteren Paläozoikum des Spišsko-gemerské rudohorie
117
Lamoš, D.
Heinrich Jäckli: Kriterium zur Klassifikation von Grundwasservorkommen
134
Očenáš, D. & Zuberec, J.
The Deposit of Benthonite Jelšový Potok in Žiarska kotlina (Depression)
135
Gaža, B.
Gas Accumulations in the Northwestern Part of the Danube Basin
145
Slivovský, M.
Recenzia
V. V. Belousov: Strukturnaja geologija
159
Bílek, K.
New Oil and Gas Deposits of Gbely
161
Kušík, R.
Mineralogy of Contact Metamorphites of the “Štiavnica Island”
173
Rebro, A.
The Madunice Dam and the Regime of Thermae in Piešťany
193
Franko, O.
Possibilities of Utilization of Earth Warmth in the Slovak Socialist Republic by Means of Finding New Sources of Hyperthermal Waters
205
Pastor, J.
A New Type of Ore Mineralization on the Antimonite Deposit Pezinok
217
Vámoš, F.
Geotechnical Properties of Young Sediments in the Area of Karlova Ves
221
Tkáčik, P.
224
Hovorka, D.
Streckeisen’s Classification and Some Problems of Nomenclature of the West-Carpathian Eruptive Rocks
225
Mecháček, Ernest, Petrík, František
Geochemicko-petrografický výskum slovenských uhoľných ložísk
234
Gubač, Jozef
O problematike štúdia premien okolných hornín v Spišsko-gemerskom rudohorí
235
Michalíček, M.
Plyny v podzemních vodách a jejich hydrodynamický a geochemický význam
235
Rohoň, Jozef
Poznatky zo stavby priehrady Nurek v Tadžickej SSR
236
Andrusov, Dimitrij
Nová koncepcia stavby pieninského bradlového pásma
236