Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Kamenický, J.
1
Kamenický, L.
Distribution and genesis of mesozoic and cenozoic magmatism
in the West Carpathians
13
Mock, R.
O triasových konodontoch a niektorých problémoch stratigrafie triasu
Západných Karpát
27
Varga, I.
Petrochemical and petrometallogenic properties of the gemerides granite
35
Drnzíková, L., Mandáková, K., Drnzík, E. & Baran, J.
53
Hovorka, D.
Recenzia
60
Filo, M.
Results of trend analysis of magnetic and geological maps of the Spišsko-gemerské rudohorie Mts.
61
Losert, J.
Recenzia
70
Gabčo, R. & Klinec, A.
71
Drnzík, E.
Concentrations of cassiterite in the alluvium of the Medvedí potok brook and possibilities of their prospection in the surroundings of the Hnilec granites
83
Kašpar, P. & Ulrych, J.
Recenzia
90
Kašpar, P.
Recenzia
G. V. Vojtkevič: Proischožděnije i chimičeskaja evolucija Zemli
90
Greguš, J.
Heavy Minerals from Tertiary Sediments of the Breznianska kotlina
(Brezno basin)
91
Korim, M.
99
Mihálik, A., Konečný, V. & Valach, J.
Occurrence of pyrophyllite in hydrothermally altered neovolcanics of the Javorie Mts. (central Slovakia)
105
RRRMatula, Milan
Základné črty inžinierskogeologických problémov Havajských ostrovov
113
Mucha, Igor
Niektoré otázky hydrogeologického prieskumu na inžinierske ciele
113
Nemčok, Arnold
Geologickotektonické štruktúry priaznivé pre vznik a vývoj svahových pohybov
114
Nemčok, Arnold
Svahové pohyby vo vysokých pohoriach slovenských Karpát
115
Nemčok, Arnold
Klasifikácia svahových pohybov
115
Štohl, Jaroslav
Metalogenéza železorudných formácií v Zambii
116
Hovorka, Dušan
Niektoré petrogenetické problémy západokarpatských bazitov
116
Lexa, Jaroslav
Geológia a petrológia ostrovov James, Jervis a Duncan v súostroví Galapágy
118
Kukal, Zdeněk
Sedimenty podmořských příkopů
118
Hák, Jaroslav
Největší stratiformní Pb-Zn ložiska Kanady
120
Hák, Jaroslav
Ložiska cínu v jihovýchodní Ásii
120
Malgot, Jozef
Svahové pohyby na okrajoch vulkanických pohorí Slovenska
121
Mahr, Tibor
Spôsoby sanácie svahových deformácií
122
Čillík, Ivan
Ložisko Čelopeč a Grynčarica v Bulharsku
123
Kleinertová, V.
125
Ďurica, D. & Roth, Z.
129
Herčko, I.
137
Herčko, I.
139
Herčko, I.
K. A. Zipser – autor prvej topografickej mineralógie Uhorska
141