Katalógová služba umožňuje vyhľadávanie priebežne aktualizovaných metaúdajov priestorových údajov a služieb zo všetkých datasetov umiestnených v dátovom úložisku ŠGÚDŠ na základe vyhľadávacích kritérií. Užívatelia geoportálu si môžu v katalógu okrem získania podrobných informácií prostredníctvom implementovanej mapovej služby tieto dáta aj zobraziť. Tento systém umožňuje zaregistrovať aj iné katalógové služby. Užívatelia tak môžu mať možnosť vyhľadávať priamo aj v takýchto externých službách. Vybrané časti obsahu katalógu je možné zdieľať pomocou harvestingu, ktorý zabezpečuje fyzickú synchronizáciu obsahu jednotlivých katalógov. Túto funkcionalitu plánujeme zabezpečiť s katalógovou službou Registra priestorových informácií MŽP SR.

Služba je implementovaná okrem interných potrieb aj v zmysle legislatívy INSPIRE a zákona NIPI (Národná infraštruktúra priestorových údajov).

katalogovaSluzba_sj