Maglay, J., 2022: Spomíname na Vladimíra Baňackého (* 16. 6. 1930 – † 21. 1. 2022). Geologické práce, Správy, 138, s. 125.

DOI: https://doi.org/10.56623/gps.138.6