Geol_Prac_Spr_092_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Biely, Anton
Dušan Kubíny šesťdesiatnik
7
Gašparik,Ján, Miko, Oto, Žáková, Eva
Geologický vývoj juhozápadnej časti Turčianskej kotliny
9
Buček, Stanislav, Jendrejáková, Otília, Papšová, Jarmila, Puškárová, Katarína
Príspevok k biostratigrafii veterlínskej a havranickej jednotky Bielych hôr (Malé Karpaty, Západné Karpaty)
29
Soták, Ján, Križáni, Ivan, Spišiak, Ján
Stratigrafická pozícia a sedimentológia merníckych zlepencov
53
Kováčik, Martin, Kohút, Milan
Geochemická a petrologická charakteristika granitoidných hornín východnej časti Veľkej Fatry
71
Turan, Ján, Turanová, Lídia, Stettner, Otto
Charakteristika uhličitanovej mineralizácie v oblasti Sloviniek
89
Čabalová, Darina, Caňo, František
Štúdium diferencovanej pórovitosti skalných hornín metódou pozorovania v elektrónovom riadkovacom mikroskope
101
Spišák, Zoltán, Polaščinová, Erika
Svahové deformácie medzi Hubošovcami a Kapušanmi
107
Gnojek, Ivan, Kubeš, Peter
Reinterpretace geomagnetického pole Podunajské nížiny
117
Krs, Miroslav, Krsová, Marta, Chvojka, Richard, Potfaj, Michal
Paleomagnetic investigations of the flysch belt in the Orava region, Magura unit, Czechoslovak Western Carpathians
135
Gregor, Tomáš
Magnetická susceptibilita granitoidov vybraných oblastí Západných Karpát
153
Gross, Pavol, Ďurkovič, Tibor
Diskusia k článku R. Rudinca 1989: Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpätí bradlového pásma na východnom Slovensku.(Geol.Práce, Spr. 88, s. 121-126)
163