Geol_Prac_Spr_087_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Polák, Milan
Mezozoikum severnej časti Braniska
7
Jacko, Stanislav
Nové oblasti vrchnotriasových súvrství v mezozoiku Čiernej hory
19
Řehánek, Jan
Faciální vývoj a biostratigrafie ernstbrunnských vápenců (střední-svrchní tithon, Jižní Morava)
27
Mořkovský, Milan
Seismická detekce sv. tektoniky ve východní části východoslovenské neogénní pánve a její význam pro akumulaci živic
61
Michlíček, Miroslav, Obr, František
Příspěvek ku geochemii hémia v zemních plynech jv. svahů Českého masívu
71
Květ, Radan
Geotektonické etapy a jejich role ve vývoji a tváňosti Země na příkladech z Československa
95
Seneš, Ján
Application of results of the International Geological Correlation Programme, Project No. 25
113
Polák, Milan
Litofaciálna charakteristika jury Braniska a západnej časti Čiernej hory
137
Vaškovský, Imrich
Krasto Stoilov-Losovata formacija v Balarija
153