Geol_Prac_Spr_070_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Fusán, O., Samuel, O.
K nedožitým osemdesiatinám Dimitrija Andrusova
9
Fusán, O., Samuel, O.
K šesťdesiatinám RNDr. Bartolomeja Leška, DrCs.
29
Leško, B., Ďurkovič, T., Gašpariková, V., Kullmanová, A., Samuel, O.
Nové poznatky o geológii Myjavskej pahorkatiny na základe vrtu Lubina-1
35
Salaj, J., Kysela, J., Gašpariková, V., Began, A.
Dán a mont manínskej série západne od Žiliny a otázka laramského vrásnenia
57
Samuel, Ondrej, Haško, Jaroslav
Nové poznatky o paleogéne sv. časti Žilinskej kotliny
83
Polák, Milan
Jura tatríd Malej Magury, Malej a Veľkej Fatry (litológia a paleogeografia)
91
Haško, Jaroslav
Oravská séria-nová séria bradlového pásma Západných Karpát
115
Haško, Jaroslav
Tektonické pomery bradlového pásma Kysuckej vrchoviny
123
Planderová, Eva, Vozárová, Anna
Vrchný karbón v južnej časti veporíd
129
Molčíková, Věra
Vápnitý nannoplankton karpatu v karpatské předhlubni na Moravě
143
Plička, Miroslav
Ichnofosilie Planolites vulgaris Nicholson and Hinde 1875 ze svrchní křídy (godulské vrstvy) v jádrech vrtu Staré Hamry-1 A Moravskoslezské Beskydy, Československo)
159
Plička, Miroslav
K otázke předmagurské jednotky u Valašského Meziřičí
177
Mořkovský, Milan, Filková, Věra
Nové poznatky o geologii prešovské části Košické kotliny
183
Vass, Dionýz
World neogene radiometric time-scale (estate to the beginning of 1976)
197
Ivanov, Miroslav, Petro, Milan
Paragenetické pomery na polymetalickom zrudnení pri Muránskej Hute
237
Timčák, Gejza, Hroncová, Eva
Fel-fortran program pre úplnú Niggliho klasifikáciu magmatických typov pomocou počítača
243
Samuel, O.
B. Géczy: Les Ammonitines du Carixien de la montagne du Bakony (recenzia)
259
Fusán, O., Samuel, O.
J. Fülöp: the mesozoic basement horst blocks of Tatra (recenzia)
261