Geol_Prac_Spr_069_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Malík, Pavel
Geológia a medzinárodná spolupráca
13
Gemkrelidze, P. D., Gemkrelidze, I. P., Biely, A., Fusán, O.
Základné črty tektoniky Kaukazu a Západnýh Karpát
21
Zesašvili, B. I., Pajčadze, T. A., Todriia, V. A., Topčišvili, M. V., Rakús, M.
Stratigrafia a fácie jury Kaukazu a Západných Karpát
81
Bendukidze, N. S.
Vrchnojurská rífová formácia Kaukazu
141
Kotetišvili, E. V., Began, A., Borza, K., Samuel, O.
Stratigrafia a fácie spodnej kriedy Kaukazu a Západných Karpát
157
Gambašidze, R. A., Salukvadze, N. Š., Samuel, O.
Stratigrafia a vzájomný vzťah kriedových a paleogénnych uloženín Gruzínska a Slovenska
227
Ananiašvili, G. D., Brestenská, E., Gašparík, J.
Stratigrafia neogénu Kaukazu a Západných Karpát
261
Lordkipanidze, M. B., Nadarejšvili, G. Š., Forgáč, J., Karolus, K., Konečný, V., Lexa, J.
Kenozoický vulkanizmus Kaukazu a Západných Karpát
305