Geol_Prac_Spr_005_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Kuthan, Miroslav
Postvulkanická činnosť v okolí Vígľašskej huty (predtým Kalinka)
3
Biely, Anton
Príspevok ku geológii okolia Dobšinej
37
Janáček, Josef, Janák, Jaroslav
Hydrogeologická a geochemická studie vývěrů sírovodíkových minerálních vod v lázních Smrdáky na Slovensku
62
Krajčovič, Silvester
K hĺbkovému dosahu geoelektrických odporových metód
108
Kamenický, L., Marková, M.
Predbežná zpráva o petrografickom výskume fylit-diabázovej série v gemeridách
120
Valach, Ján
Príspevok k poznaniu hydrotermálne premenných granitoidných hornín v doline Križianka (Nízke Tatry)
131
Matherny, Mikuláš, Mišík, Milan
Predbežná zpráva o rozboroch dunajských pieskov
139
Pták, Jozef
Predbežná zpráva o petrografii kryštalinika Čiernej hory medzi Margecanmi a Kluknavou
143
Pták, Jozef
Niekoľko poznámok k verukánskym arkózam medzi Kluknavou a Margecanmi (hrebeň Čiernej hory) v súvislosti s otázkou turmalinizácie
148
Štofko, Ján
Pokusná injektáž na vodnom diele v Krpeľanoch
153