Geol_Prac_Spr_023_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Nemčok, Arnold
Inžiniersko-geologické podmienky pre budovanie vodných diel na Hrone
5
Turan, Ján
O zrudnení na Trangoške a o niektorých výskytoch v údolí Bystrej a Mlynej na južnom svahu Nízkych Tatier
85
Grecula, Pavol
Geologické pomery okolia Pohronského Bukovca
115
Nemčok, J., Koráb, T., Ďurkovič, T.
Výskyt jaselských lupkov v magurskom flyši
125
Ďurkovič, Tibor, Koráb, Tomáš
Podmorský fosílny zosuv južne od Lopuchova
136
Kostjuk, V. P.
Stručný náčrt magmatizmu Východných Karpát na území SSSR
141
Vidacs, Aladár
Ahnlichkeiten der Erzgänge von Gyöngyösoroszi und Banská Štiavnica (Schemnitz)
165
Forgáč, Jozef
K premenám neovulkanitov na Slovensku II
181
Krystek, Ivan
Návrh klasifikace tufů a tufitů
207
Snopková, Paulína
Palynologický výskum neogénnych sedimentov z okolia Štúrova, Nových Zámkov a Považia
215