Geol_Prac_Spr_017_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Bystrický, Ján
Príspevok ku geológii Slovenského krasu (Územie medzi Silicou a Domicou)
5
Leško, Bartolomej
Vývin menilitových vrstiev v slovenských Karpatoch
29
Ďurkovič, Tibor
Príspevok k petrografii krosnenského a magurského flyša na východnom Slovensku
51
Pagáč, Ivan
Príspevok ku geológii spodného a stredného miocénu Viedenskej panvy v oblasti Petrová Ves, Štefanov a Smolinské
81
Kubíny, Dušan
Príspevok ku geológii okolia Trangošky
97
Seneš, Ján
Burdigalská fauna v slienitých sedimentoch Považia
105
Čtyroký, Pavel
Fauna svrchního burdigalu z Winterbergu u Skalice na západním Slovensku
115
Hanzlíková, E., Menčík, E., Pesl, V.
Svrchnokřídové vrstvy flyšového vývoje v bradlovém obalu u Hanušovců nad Toplou
135
Zýka, V., Vtělenský, J.
Geochemie slovenských travertinů
147
Číčel, Blahoslav
Haloyzit a montmorilonit v tufite od Sobraniec
197
Orvan, Juraj
O pôvode minerálnych vôd v Šafárikove
203