Geol_Prac_Spr_016_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Kantor, Ján
Príspevok k poznaniu veporidných granitov podľa A/K40-metódy
5
Dlabač, M., Štaud, M.
Složení a vznik nafty v československé části vnitroalpské Vídeňské pánve
11
Juránek, Jiří
Význam oxydačně-redukčních vlastností hornin pro naftovou prospekci
35
Mišík, Milan
Návrh na jednotnú klasifikáciu a terminológiu zmiešaných karbonátických hornín
61
Guľa, Jozef
Geologické pomery magnezitového ložiska Lubeník a jeho okolia
79
Michalenko, Jozef
Predbežná zpráva o výskyte molybdenitu v muskovitických pegmatitoch a aplitických žulách v Malej Železnej doline v Nízkych Tatrách
101
Krumbiegel, Günter
Geologie und Paläontologie der Braunkohlengerstätte Geiseltal bei Halle/Saale, DDR
105
Radzo, Vendelín
Mineralogicko-chemický rozbor bentonitu od Fintíc, okres Prešov
115
Leško, B., Ďurkovič, T., Číčel, B.
Stopy paleogénneho vulkanizmu na východnom Slovensku
131
Kubíny, Dušan
Zpráva o prehľadnom geologickom mapovaní v širšom okolí Kráľovej hole
143
Bystrický, Ján
Výskyt riasy Diplopora annulatissima Pia v Slovenskom krase
177
Rakus, Miloslav
Cymaceras guembeli (Oppel, 1863). Nový druh pre centrálne Karpaty
187
Zorkovský, Belo
Zpráva o petrograficko-chemickom štúdiu melafýrov, vystupujúcich vo verféne v okolí Veľkej Stošky na západnom okraji Muráňskej plošiny
193
Zorkovský, Belo
Zpráva o petrograficko-chemickom štúdiu melafýrov, vystupujúcich vo verféne severne od Švermova (bývalý Telgárt)
199