131

Pre načítanie celého čísla kliknite na obrázok

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Černák, Radovan, Remšík, Anton, Kordík, Jozef, Michalko, Juraj, Zlinská, Adriena, Boorová, Daniela, Polák, Milan, Elečko, Michal, Filo, Ivan, Kohút, Milan, Buček, Stanislav, Šimon, Ladislav, Olšavský, Mário, Mikuška, Ján, Baráth, Ivan, † Siráňová, Zuzana a Žecová, Katarína
Základný hydrogeologický výskum Handlovskej kotliny
Basic hydrogeological research of the Handlovská kotlina Basin
3
Malík, Peter
RNDr. Vladimír Hanzel, PhD.
75
Liščák, Pavel
Jubileum doc. RNDr. Petra Wagnera, CSc.
77
Kováčik, Martin
Zdravica jubilantke RNDr. Daniele Boorovej, CSc.
80
Nagy, Alexander
RNDr. Juraj Maglay, PhD., šesťdesiatnikom
83
Nagy, Alexander
RNDr. Ladislav Martinský šesťdesiatročný
86