128

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Nagy, Alexander, Fordinál, Klement, Maglay, Juraj, Kováčik, Martin (BA), Kohút, Milan, Hraško, Ľubomír a Martinský, Ladislav
Slovensko na geologických mapách (od roku 1815 do súčasnosti)
7