Obalka_Spravy126

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Jankulár, Michal a Ďurža, Ondrej
Arzén a zinok na odkalisku Poša, ich mobilizácia z odkaliskových a riečnych sedimentov a možný vplyv na biotu a prírodné vedy
7
Kováčová, Erika a Malík, Peter
Vplyv zlomovej tektoniky na hydraulické vlastnosti horninového prostredia stredoslovenských neovulkanitov
38
Nagy, Alexander, Teťák, František a Martinský, Ladislav
Oravská priehrada bez vody
57