125

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Žec, Branislav, Šimon, Ladislav, Koblišková, Katarína, Pohůnková, Oľga a Sabová, Zuzana
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 60 rokov vydáva časopis Geologické práce, Správy
7
Hraško, Ľubomír, Nagy, Alexander, Maglay, Juraj, Kováčik, Martin, Baráth, Ivan, Demko, Rastislav, Fordinál, Klement, Kohút, Milan, Kronome, Balázs, Németh, Zoltán, Pešková, Ivana, Šimon, Ladislav, Teťák, František, Zlocha, Marian a Žec, Branislav
Nové geologické mapy a výskum geologickej stavby územia Slovenskej republiky v rokoch 2004 – 2014 v prostredí Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra
15
Hanzel, Vladimír
Hydrogeologický výskum realizovaný v rokoch 1954 až 1990 Geologickým ústavom Dionýza Štúra
45
Malík, Peter, Bačová, Natália, Bahnová, Natália, Bajtoš, Peter, Benková, Katarína, Bodiš, Dušan, Bottlik, František, Černák, Radovan, Gregor, Miloš, Kordík, Jozef, Kováčová, Erika, Lenhardtová, Eva, Marcin, Daniel, Michalko, Juraj, Mikita, Slavomír, Pažická, Alexandra, Slaninka, Igor a Švasta, Jaromír
Základné hydrogeologické mapy Slovenskej republiky
55
Liščák, Pavel, Ondrejka, Peter, Šimeková, Júlia, Petro ,Ľubomír, Pauditš, Peter, Žilka, Andrej, Mašlárová, Ingrid, Iglárová, Ľubica a Madarás, Ján
Aktuálne havarijné zosuvy na Slovensku (2011 – 2014)
71