Obalka_Spravy124.ai

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Hraško, Ľubomír, Antalík, Miroslav, Bačo, Pavel, Bačová, Zuzana, Bezák, Vladimír, Boorová, Daniela, Bóna, Ján, Buček, Stanislav, Čech, Peter, Demko, Rastislav, Derco, Ján, Elečko, Michal, Filo, Ivan, Ferenc, Štefan, Fordinál, Klement, Gazdačko, Ľubomír, Gaži, Pavol, Gluch, Augustín, Gross, Pavel, Harčová, Emília, Havrila, Milan, Káčer, Štefan, Kobulský, Ján, Kohút, Milan, Kollárová, Viera, Konečný, Patrik, Konečný, Vlastimil, Kováčik, Martin (KE), Kováčik, Martin (BA), Kováčiková, Monika, Kováčová, Marianna, Kráľ, Ján, Kronome, Balázs, Kubeš, Peter, Kučera, Martin, Laurinc, Dušan, Madarás, Ján, Maglay, Juraj, Németh, Zoltán, Olšavský, Mário, Pécskay, Zoltán, Pešková,Ivana, Potfaj, Michal, Pramuka, Silvester, Pristaš, Ján, Radvanec, Martin, Siráňová, Zuzana, Šimon, Ladislav, Šimonová, Barbora, Vaněková, Hilda, Vlachovič, Jozef, Zlinská, Adriena a Žecová, Katarína
Výsledky geologickej úlohy Aktualizácia geologickej stavby problémových území Slovenskej republiky v mierke 1 : 50 000
7