122

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Šimeková, Júlia, Liščák, Pavel, Ondrejka, Peter, Fraštia, Marek, Kopecký, Miloslav, Žilka, Andrej, Kováčik, Martin, Pauditš, Peter a Balík, Dominik
Monitoring pohybovej aktivity havarijného skalného zosuvu v obci Kraľovany
7
Jelínek, Róbert, Olšavský, Mário, Liščák, Pavel, Ondrejka, Peter, Šimeková, Júlia, Dananaj, Ivan, Pauditš, Peter, Bottlik, František, Gregor, Miloš, Ilkanič, Adrián, Tupý, Pavol a Jasovská, Andrea
Zhodnotenie inžinierskogeologických pomerov a okamžitých protihavarijných opatrení na havarijnom zosuve v obci Brusno
29
Bodiš, Dušan, Božíková, Jarmila a Malík, Peter
Snehová pokrývka ako zdrojový vstup do systému tvorby minerálnych vôd na príklade Smokoveckej kyselky
47
Šimon, Ladislav, Kollárová, Viera, Kováčiková, Monika a Šimonová, Barbora
Geologické mapovanie vulkanitov východne od Kysliniek v pohorí Poľana
57