121

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Šimon, Ladislav, Kollárová, Viera, Kováčiková, Monika a Šimonová, Barbora
Paleovulkanická rekonštrukcia územia v severnej časti pohoria Poľana
7
Fordinál, Klement, Maglay, Juraj, Nagy, Alexander, Elečko, Michal, Vlačiky, Martin, Moravcová, Martina, Zlinská, Adriena, Baráth, Ivan, Boorová, Daniela, Žecová, Katarína a Šimon, Ladislav
Nové poznatky o stratigrafii a litologickom zložení neogénnych a kvartérnych sedimentov regiónu Záhorská nížina
47