Geol_Prac_Spr_012_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Seneš, Ján
Pholadomya andrusovi nov. sp. zo spodného miocénu južného Slovenska
3
Leško, Bartolomej
Prehľad geológie paleogénu južnej časti Levočského pohoria a priľahlých kotlín
14
Dlabač, Mikuláš
Kladné výchylky v křivce přirozených potenciálů (PS) elektrokartotáťního měření v místech stratigrafických hiátů v miocénu vnitroalpské Véděnské pánve
27
Fusán, Oto
Náčrt geologických pomerov údolia Hornádu medzi Kysakom a Košicami
34
Radzo, Vendelín
Nový nález molybdenitu v biotitickom granodiorite Čiernej hory pri Ťahanovciach, na SZ. od Košíc
43
Stáhalík, Jiří
Zpráva o geologickém mapování a průzkumu rtuťových ložisek u Malachova a Tajpva východně od Banské Bystrice
59
Kubíny, Dušan
Poznámky o geológii, tektonike a metamorfizme veporíd južne od Hrona
64
Klinec, Albín
Geologické poznámky o kryštaliniku Žiaru
86
Klinec, Albín
Kryštalinikum severovýchodnej časti Malej Magury
93
Gubač, Jozef
Paragenéza minerálov a jej termodynamický charakter
102