119

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Malík, Peter, Švasta, Jaromír, Bahnová, Natália, Kočický, Dušan, Ivanič, Boris, Maretta, Martin, Špilárová, Ivana a Zvara, Ivan
Komplexná geologická informačná báza pre potreby ochrany prírody a manažmentu krajiny (GIB-GES)
7
Remšík, Anton
Prehľad zdrojov geotermálnej vody na Slovensku
21
Hraško, Ľubomír a Demko, Rastislav
Geologická stavba južných svahov masívu Sedem chotárov (jz. časť kohútskej zóny veporika)
33
Dananaj, Ivan, Liščák, Pavel, Ondrejka, Peter, Brček, Martin, Baráth, Ivan, Iglárová, Ľubica a Putiška, René
Orientačný inžinierskogeologický prieskum havarijného zosuvu v obci Krupina
53
Ondrejka, Peter
Kritické úrovne pri systémoch včasného varovania na zosuvoch
66
Ondrejka, Peter, Liščák, Pavel, Dananaj, Ivan, Gregor, Miloš, Slaninka, Igor, Brček, Martin a Putiška, René
Inžinierskogeologický prieskum havarijného zosuvu v obci Vinohrady nad Váhom, časť Kamenica
79