118

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Bodiš, Dušan, Bottlik, František, Čech, Peter, Fajčíková, Katarína, Fordinál, Klement, Kordík, Jozef, Malík, Peter a Michalko, Juraj
Koncepčný model perneckej nádrže podzemnej vody z pohľadu distribúcie izotopov síry
7
Šimon, Ladislav, Kollárová, Viera a Kováčiková, Monika
Paleovulkanická rekonštrukcia územia v juhovýchodnej časti pohoria Poľana
17